Digitální kompetence

Digitální transformace Evropy se bude zrychlovat v důsledku rychlého vývoje nových technologií, mezi které patří umělá inteligence, robotika a cloud computing. Podobně jako významné technologické pokroky v minulosti, také digitalizace ovlivňuje způsob, jakým lidé žijí, komunikují, studují a pracují. Právě proto je velmi důležité digitální kompetence celý život rozvíjet.

Stejně tak platí, že správné používání digitálních technologií ve vzdělávání může být přínosem pro proces výuky a učení všech kompetencí. Třídy se mohou otevřít světu vědeckých výzkumů, průmyslu a jiných kultur. Učitelé a žáci mohou čerpat z materiálů dostupných na Internetu a vzájemné spolupráce. Přístup k digitálním technologiím a jejich využití může zmenšit rozdíly ve vzdělávání mezi studenty s lepším a horším socioekonomickým zázemím. Výsledkem personalizovaného učení, včetně různorodějších metod hodnocení, může být zvýšená motivace.

Evropská komise podporuje učitele, školy, tvůrce politik a další zainteresované strany řadou online nástrojů a materiálů. V této sekci najdete nejnovější články, publikace a další zdroje z oblasti digitálního vzdělávání. Více si o tématu můžete přečíst na webových stránkách Evropské komise.

Nejnovější informace