Kulturní povědomí a vyjadřování

Mladí lidé by měli mít možnost rozvíjet si porozumění a respekt k tomu, jak jsou v různých kulturách a různými prostředky tvůrčím způsobem sdělovány a vyjadřovány myšlenky a jejich význam. Patří sem tištěné texty (knihy, časopisy), webové stránky, divadlo, film, tanec, hry, umění a design a hudba.

Čas strávený ve škole představuje pro mladé lidi další možnost, jak si rozvíjet smysl pro vlastní kulturní identitu. Potřebují dovednosti nutné pro tvůrčí vyjadřování a interpretaci svých nápadů, zážitků a emocí empatickým způsobem. Lze toho dosáhnout různými postupy (včetně mezipředmětového učení) a formami, nejen prostřednictvím tradičního „umění“.

Školy mohou zvážit možnost navázat partnerství s externími organizacemi a nabídku vzdělávání tak rozšířit.

V této sekci najdete články a další materiály k tomuto tématu. Více si o něm přečtěte na stránkách Evropském komise. Pro seznámení s dalšími tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace