Občanství

Evropské země potřebují, aby se občané zapojovali do společenského a politického života. Nejde jen o to, aby se demokratické hodnoty rozvíjely u jednotlivců a v celé společnosti, ale také o podporu společenské soudržnosti v době narůstající sociální a kulturní diverzity. Mladí lidé si tedy musí osvojit potřebné znalosti, dovednosti a postoje. Rozvoj společenských a občanských kompetencí a podpora rovnoprávnosti, sociální koheze a aktivního občanství prostřednictvím školního vzdělávání zůstává i nadále hlavním cílem programu strategického rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020. Tvorba účinných postupů pro dosažení zmíněného cíle je velkou výzvou pro jedince s rozhodovací pravomocí i odborníky z praxe.

V této sekci najdete články a materiály věnované tomtu tématu. Přečtěte si o tématu více na webových stránkách Evropské komise. Pro seznámení s ostatními tématy použijte menu nahoře na stránce.

Nejnovější informace