Informace o Teacher Academy

Při zajišťování kvalitního vzdělávání pro všechny je z hlediska toho, aby mohli evropští učitelé lépe dělat svou práci, klíčový další profesní rozvoj. Může zvýšit jejich spokojenost v práci, přispět ke zlepšení školy a pomoci jim vyrovnat se s rychlými společenskými změnami. Teacher Academy platformy School Education Gateway nabízí řadu služeb a aktivit, a to především pro učitele, členy vedení škol a další školní pracovníky na preprimárním až vyšším sekundárním stupni vzdělávání, ale také pro všechny osoby zapojené do školního vzdělávání.

Co vám může Teacher Academy nabídnout?

ON-SITE COURSES

PREZENČNÍ KURZY
Kurzy zaměřené na vzdělávání učitelů v zahraničí (s možností podpory z programu Erasmus+)

ONLINE COURSES

ONLINE KURZY
Bezplatné, otevřené všem a k
dispozici kdykoliv a kdekoliv

TEACHING MATERIALS

VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Vytvořené orgány EU, v rámci projektů
financovaných EU a účastníky online kurzů

WEBINARS

WEBINÁŘE
Online akce k různým tématům,
které jsou otevřeny všem

  • 94% účastníků udává, že se po absolvování online kurzu Teacher Academy změnil způsob, jak učí.
  • Přes 2,700 prezenčních kurzů, z nichž si můžete vybrat.
  • Přes 70 inspirativních a praktických výukových materiálů (nabídka se navíc neustále rozšiřuje).

Pedagogické kolegium

Program online kurzů Teacher Academy má podporu pedagogického kolegia. Více informací o kolegiu najdete zde.