2. Učitelé

2.4 Pohoda učitelů

Pohoda učitelů je pozitivní emoční stav, který je spojením osobních potřeb a očekávání žáků a jejich učitelů. Pohoda učitelů a spokojenost s prací silně ovlivňují chování učitelů a mají pozitivní dopad na prostředí ve škole a ve třídě a výsledky žáků. Z výzkumů rovněž vyplývá pozitivní vztah mezi motivací učitele a výsledky a pohodou žáka. Pohoda učitelů je dále spojena s udržením vysoce kvalifikovaných učitelů na škole, což je obzvláště důležité na školách, kde studují žáci s vyššími potřebami. Pohoda a vnímaná osobní výkonnost učitele také pomáhá předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání. Je proto klíčové, aby se učitelům dostávalo podpory, kterou potřebují.

Zobrazit více

Zdroje ( Hledat ve všech zdrojích )

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době jsou stránky s materiály k dispozici pouze v angličtině.

Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENhancing Teacher REsilience in Europe – ENTREE)

Cílem projektu Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENTREE) je umožnit mladým evropským učitelům vylepšit si psychickou odolnost vůči narůstajícím nárokům rychle se měnícího školského prostředí. Projekt byl zahájen v roce 2014 a poskytuje různorodé vzdělávací příležitosti a nástroje pro učitele, a to jak on-line, tak osobní formou; je podporován týmem mezinárodních odborníků z pěti evropských zemí (České republiky, Německa, Irska, Malty, Portugalska) a Austrálie. Projekt ENTREE se zaměřuje na odolnost učitelů jakožto na „proces, schopnost či výsledek pozitivní adaptace a vytrvalého profesního odhodlání a růstu tváří v tvář náročným okolnostem“. Učitelé jsou podporováni, aby vycházeli z osobních, profesních i sociálních zdrojů, „dali se dohromady“ a aby se jim dařilo po profesní i osobní stránce a pociťovali spokojenost s prací, měli zdravou sebedůvěru, zažívali osobní pohodu a vytrvale se věnovali své profesi.

Téma: 2. Učitelé

Podtémata: 2.2 Učitelé a jejich vztahy s žáky a rodiči; 2.4 Pohoda učitelů

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Dánsko; Irsko; Malta; Portugalsko; Česká republika

Zobrazit dalších 10 výsledků