3. Podpora účastníků vzdělávání

3.6 Rozšířené a mimoškolní učení

Mimoškolní vzdělávací aktivity nad rámec školních osnov mohou mít výraznou vzdělávací složku nebo mohou využívat neformálnějšího a vývojového přístupu. Tyto aktivity, jsou-li v souladu se vzdělávacími cíli, mohou dát mladým lidem další příležitost vyniknout, a zvýšit tak jejich motivaci a pocit sounáležitosti se školou, což by jinak nemuselo být možné. Mimoškolní vzdělávací aktivity nad rámec školních osnov by měly být vytvořeny tak, aby doplňovaly zprostředkování obsahu osnov a maximalizovaly účast žáka a sociální inkluzi. Mohou být vypracovány ve spolupráci s rodiči, místními organizacemi, službami a nevládními organizacemi a za přispění dobrovolníků z komunity.

Zobrazit více

Zdroje ( Hledat ve všech zdrojích )

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době jsou stránky s materiály k dispozici pouze v angličtině.

INCLUD-ED RODINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rodinné vzdělávání patří mezi úspěšné vzdělávací akce, které stanovil výzkumný projekt s názvem INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Strategie vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost, Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011).

Témata: 3. Podpora účastníků vzdělávání; 4. Zapojení rodičů; 5. Zapojení zúčastněných stran

Podtémata: 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení; 4.4 Rodinné vzdělávání; 5.4 Partnerství: komunitní organizace a občanská společnost

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko

Program Tutorat

Svobodná univerzita v Bruselu (ULB) vytvořila v roce 1989 výukový program, jehož cílem je rovnost příležitostí, zapojení se, spolupráce se školami, kvalita a rozvoj. Program od roku 2006 provádí Schola ULB a je největším systémem bezplatné podpory poskytované školám v regionu Bruselu.

Téma: 3. Podpora účastníků vzdělávání

Podtémata: 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení; 3.7 Monitorování ohrožených žáků; 3.11 Cílená podpora: znevýhodněné sociálně-ekonomické prostředí

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Belgie

Vzdělávací trénink

V Antverpách v Belgii mohou studenti pedagogických fakult v roli učitelů dobrovolně spolupracovat v rámci nevládní organizace Schoolbridge a zapojit se do iniciativy Vzdělávací trénink. Tato iniciativa umožňuje na jedné straně studentům pedagogických fakult získat zkušenosti se zapojením rodičů z přistěhovaleckého a/nebo ze znevýhodněného prostředí a na druhé straně rodičům osvojit si takové kompetence, aby mohli podporovat své děti při učení. Studenti pracují s rodiči a poskytují jim poradenství jednou týdně po dobu 60–90 minut. Tato podpora je šitá na míru: reaguje na potřeby rodičů a je přizpůsobená školní výuce nebo domácí úkolům. Rovněž studentům poskytuje v rámci jejich vzdělávacího procesu na budoucí učitele nebo sociální pracovníky couching pedagogický sociální pracovník nevládní organizace Schoolbridge, neboť obě strany budou spolupracovat s rodiči školáků.

Témata: 2. Učitelé; 3. Podpora účastníků vzdělávání; 4. Zapojení rodičů

Podtémata: 2.3 Počáteční vzdělávání učitelů a soustavný profesní rozvoj; 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení; 4.1 Komunikace a informace; 4.3 Prostor pro rodiče a zapojení do vzdělávacích činností

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Belgie

Zobrazit dalších 10 výsledků