3. Podpora účastníků vzdělávání

3.6 Rozšířené a mimoškolní učení

Mimoškolní vzdělávací aktivity nad rámec školních osnov mohou mít výraznou vzdělávací složku nebo mohou využívat neformálnějšího a vývojového přístupu. Tyto aktivity, jsou-li v souladu se vzdělávacími cíli, mohou dát mladým lidem další příležitost vyniknout, a zvýšit tak jejich motivaci a pocit sounáležitosti se školou, což by jinak nemuselo být možné. Mimoškolní vzdělávací aktivity nad rámec školních osnov by měly být vytvořeny tak, aby doplňovaly zprostředkování obsahu osnov a maximalizovaly účast žáka a sociální inkluzi. Mohou být vypracovány ve spolupráci s rodiči, místními organizacemi, službami a nevládními organizacemi a za přispění dobrovolníků z komunity.

Zobrazit více

Zdroje ( Hledat ve všech zdrojích )

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době jsou stránky s materiály k dispozici pouze v angličtině.

INCLUD-ED RODINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rodinné vzdělávání patří mezi úspěšné vzdělávací akce, které stanovil výzkumný projekt s názvem INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Strategie vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost, Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011).

Témata: 3. Podpora účastníků vzdělávání; 4. Zapojení rodičů; 5. Zapojení zúčastněných stran

Podtémata: 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení; 4.4 Rodinné vzdělávání; 5.4 Partnerství: komunitní organizace a občanská společnost

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko

PROGRAM TRANSFER – MENTOŘI Z ŘAD VRSTEVNÍKŮ (PEER MENTORS) PRO ZÁKLADNÍ AŽ STŘEDNÍ ŠKOLY

V Irsku žáci obvykle přecházejí ze základního vzdělávání do vyššího základního vzdělávání ve věku dvanácti let, kdy vstupují do juniorského cyklu (nižšího středního vzdělávání). S cílem usnadnit přechod účastníků vzdělávání ze základního vzdělávání do středního vzdělávání hraje velkou roli poradenství, které je součástí vzdělávacích programů. Pro tyto účely jsou k dispozici poradci a mnoho škol pro všechny žáky základních škol nabízí koučování z řad vrstevníků (kamarádů), aby jim usnadnily jejich přechod. Byla například zavedena opatření v rámci Programu ukončení školní docházky na podporu přechodu ve formě klubů zaměřených na domácí úkoly, uvítacích dnů, zkušebních dnů apod. St Aidan‘s Community School vypracovala roční plán náboru, školení a přípravy mentorů z řad vrstevníků (v nižším sekundárním vzdělávání), kteří pak připravují žáky v jejich posledním ročníku primárního vzdělávání na přechod prostřednictvím cvičení, diskusí a her.

Téma: 3. Podpora účastníků vzdělávání

Podtémata: 3.3 Vedení a poradenství; 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko

Přechodný ročník – bohaté vzdělávací zkušenosti

Přechodný ročník, který nabízí řada irských škol, umožňuje žákům (ve věku kolem 15 let) získat bohaté vzdělávací zkušenosti a dosáhnout větší vyzrálosti. Absolvuje se po ukončení juniorského cyklu (nižší střední školy) a před dalším pokračováním studia a/nebo odborné přípravy. Poskytuje mezistupeň, který žákům usnadňuje přechod z vysoce strukturovaného prostředí juniorského cyklu na jiný, ve kterém musejí převzít větší odpovědnost za vlastní vzdělávání a rozhodování.

Témata: 3. Podpora účastníků vzdělávání; 5. Zapojení zúčastněných stran

Podtémata: 3.3 Vedení a poradenství; 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení; 5.3 Partnerství: zaměstnavatelé a podniky; 5.4 Partnerství: komunitní organizace a občanská společnost

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko

SNÍDAŇOVÉ/RANNÍ KLUBY

V irských školách zahrnují různé iniciativy na podporu sociálního začleňování a rovnosti snídaňové kluby, obědové kluby, šachové kluby a kluby pro domácí úkoly. Školy prosazují výhody nabídky brzké ranní snídaně – zlepšuje školní docházku a dokončování studií, zlepšuje dochvilnost, interakci s dospělými, umožňuje studentům se bavit, zatímco zároveň rozvíjí jejich sociální dovednosti, uspokojuje nutriční potřeby a rozvíjení pozitivních vazeb mezi školami a rodinami.

Téma: 3. Podpora účastníků vzdělávání

Podtémata: 3.3 Vedení a poradenství; 3.6 Rozšířené a mimoškolní učení; 3.11 Cílená podpora: znevýhodněné sociálně-ekonomické prostředí

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko

Zobrazit dalších 10 výsledků