2. Učitelé

2.2 Učitelé a jejich vztahy s žáky a rodiči

Podpůrný dlouhodobý vztah mezi učitelem a žákem je pro zlepšení zapojení žáka a jeho úspěchů ve škole klíčový.  Pozitivní vztahy s žáky rovněž zvyšují učitelovu spokojenost se svou prací.  Vztahy mezi učiteli a žáky, jejich rodiči a širší komunitou založené na důvěře, úctě a spolupráci rovněž ovlivňují pozitivní výsledky učení.

Zobrazit více

Zdroje ( Hledat ve všech zdrojích )

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době jsou stránky s materiály k dispozici pouze v angličtině.

Home School Community Liaison Scheme

„Irská zkušenost jasně ukazuje, že vzdělávací iniciativy zakládané na školách mohou zvýšit úroveň vzdělání zúčastněných dospělých a v důsledku toho také v obecném smyslu sílu místní komunity. Zapojení rodičů, zejména v socioekonomicky slabých oblastech, není přínosem pouze pro děti a školu, ale jedná se o zásadní aspekt celoživotního učení“ (Rodiče jako partneři ve vzdělávání, OECD 1997).

Témata: 1. Správa školy; 2. Učitelé; 4. Zapojení rodičů; 5. Zapojení zúčastněných stran

Podtémata: 1.3 Vedení školy; 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů; 2.2 Učitelé a jejich vztahy s žáky a rodiči; 4.1 Komunikace a informace; 5.1 Multidisciplinární týmy

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko

Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENhancing Teacher REsilience in Europe – ENTREE)

Cílem projektu Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENTREE) je umožnit mladým evropským učitelům vylepšit si psychickou odolnost vůči narůstajícím nárokům rychle se měnícího školského prostředí. Projekt byl zahájen v roce 2014 a poskytuje různorodé vzdělávací příležitosti a nástroje pro učitele, a to jak on-line, tak osobní formou; je podporován týmem mezinárodních odborníků z pěti evropských zemí (České republiky, Německa, Irska, Malty, Portugalska) a Austrálie. Projekt ENTREE se zaměřuje na odolnost učitelů jakožto na „proces, schopnost či výsledek pozitivní adaptace a vytrvalého profesního odhodlání a růstu tváří v tvář náročným okolnostem“. Učitelé jsou podporováni, aby vycházeli z osobních, profesních i sociálních zdrojů, „dali se dohromady“ a aby se jim dařilo po profesní i osobní stránce a pociťovali spokojenost s prací, měli zdravou sebedůvěru, zažívali osobní pohodu a vytrvale se věnovali své profesi.

Téma: 2. Učitelé

Podtémata: 2.2 Učitelé a jejich vztahy s žáky a rodiči; 2.4 Pohoda učitelů

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Dánsko; Irsko; Malta; Portugalsko; Česká republika