2. Učitelé

2.1 Dovednosti a kompetence učitelů

Role učitele se rozšiřuje a je čím dál náročnější.  Od učitelů se očekává, že budou využívat široké spektrum metod, nástrojů a přístupů, které přesně přizpůsobí potřebám žáků. Musí mít rovněž kompetence a dovednosti nezbytné k vytváření pozitivního prostředí ve třídě a spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami uvnitř i vně školy tak, aby žákům poskytovali včasnou podporu.

Zobrazit více

Zdroje ( Hledat ve všech zdrojích )

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době jsou stránky s materiály k dispozici pouze v angličtině.

Journey to 21st century Education - This is how the most innovative schools in the world

With the intention of documenting the most innovative learning techniques and of making the methodologies easy to apply in any school, the Spanish psychologist and researcher Alfredo Hernando travelled over a period of nine months through countries in five continents. The book’s aim is to be a practical guide and, as an answer to the common question: “What can I do in my school?”, it proposes 80 specific actions.

Téma: 2. Učitelé

Podoblast: 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů

Jazyk: EN

Země: Evropa

Strukturální ukazatele pro školy k rozvoji inkluzivních systémů ve školách a jejich okolí

Tento soubor strukturálních ukazatelů systémů inkluze ve školách a v souvislosti se školami mohou využít ředitelé škol, učitelé, rodiče nebo jiní partneři škol k zamyšlení nad otázkou inkluzivity své školy. Ukazatele jsou uvedeny ve formě prohlášení s odpovědmi ano nebo ne, které mohou subjekty škol vést k sebehodnocení v řadě příslušných oblastí. Proces inkluze ve školách je považován za vytváření příznivého a kvalitního učebního prostředí s příjemnými a vstřícnými školami a učebnami. Toho je dosahováno zamezením diskriminaci, přistupováním k potřebám žákům komplexním způsobem (v rovině emocionální, fyzické, kognitivní i sociální) a uznáváním talentů a názorů žáků.

Mezi klíčové oblasti, na které se ukazatele vztahují, patří:

  1. komplexní přístup škol k rozvoji systémů inkluze;
  2. učitelé a kvalita vedení školy;
  3. podpora systémové integrace teorie a praxe;
  4. multidisciplinární zaměření na zdraví a sociální péči;
  5. podpora zapojení rodičů a podpora ze strany rodin;
  6. uspokojování potřeb obzvláště zranitelných osob a skupin.

Volba ukazatelů vychází z klíčových politických dokumentů Rady EU a Evropské komise a z nedávných mezinárodních dokladů o inkluzivním vzdělávání.

Tento nástroj je součástí širší Zprávy o strukturálních ukazatelích systémů inkluze ve školách a v souvislosti se školami, která poskytuje ke každému ukazateli podklady a vysvětlení.

Autorů:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Témata: 1. Správa školy; 2. Učitelé; 3. Podpora účastníků vzdělávání; 4. Zapojení rodičů; 5. Zapojení zúčastněných stran

Podtémata: 1.1 Školní kultura a prostředí; 1.3 Vedení školy; 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů; 2.2 Učitelé a jejich vztahy s žáky a rodiči; 3.1 Vytváření bezpečného a zdravého prostředí; 3.2 Zapojení účastníků vzdělávání do školního života; 3.7 Monitorování ohrožených žáků; 3.9 Cílená podpora: migranti, Romové; 3.10 Cílená podpora: speciální vzdělávací potřeby a potíže při učení; 3.11 Cílená podpora: znevýhodněné sociálně-ekonomické prostředí; 5.1 Multidisciplinární týmy; 5.2 Sítě zúčastněných stran

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Evropa