2. Učitelé

2.1 Dovednosti a kompetence učitelů

Role učitele se rozšiřuje a je čím dál náročnější.  Od učitelů se očekává, že budou využívat široké spektrum metod, nástrojů a přístupů, které přesně přizpůsobí potřebám žáků. Musí mít rovněž kompetence a dovednosti nezbytné k vytváření pozitivního prostředí ve třídě a spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami uvnitř i vně školy tak, aby žákům poskytovali včasnou podporu.

Zobrazit více

Zdroje ( Hledat ve všech zdrojích )

Vezměte prosím na vědomí, že v současné době jsou stránky s materiály k dispozici pouze v angličtině.

Home School Community Liaison Scheme

„Irská zkušenost jasně ukazuje, že vzdělávací iniciativy zakládané na školách mohou zvýšit úroveň vzdělání zúčastněných dospělých a v důsledku toho také v obecném smyslu sílu místní komunity. Zapojení rodičů, zejména v socioekonomicky slabých oblastech, není přínosem pouze pro děti a školu, ale jedná se o zásadní aspekt celoživotního učení“ (Rodiče jako partneři ve vzdělávání, OECD 1997).

Témata: 1. Správa školy; 2. Učitelé; 4. Zapojení rodičů; 5. Zapojení zúčastněných stran

Podtémata: 1.3 Vedení školy; 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů; 2.2 Učitelé a jejich vztahy s žáky a rodiči; 4.1 Komunikace a informace; 5.1 Multidisciplinární týmy

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko

INTERAKTIVNÍ SKUPINY INCLUD-ED

Interaktivní skupiny jsou jedním z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-ED. Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které přispívají k překonání nerovností a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména se zaměřením na ohrožené a marginalizované skupiny. Interaktivní skupiny se využívají ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech. Znamenají seskupování studentů ve třídě do malých heterogenních skupin, přičemž každé z nich poskytuje podporu dospělá osoba. Každá z těchto skupin sestává z přibližně čtyř nebo pěti studentů seskupených heterogenním způsobem, pokud jde o úroveň schopností, pohlaví, kulturu, jazyk a etnickou příslušnost. Tento příklad umožňuje porozumět interaktivním skupinám i výsledkům jejich praxe.

Témata: 2. Učitelé; 3. Podpora účastníků vzdělávání; 4. Zapojení rodičů

Podtémata: 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů; 3.5 Učení a hodnocení; 3.9 Cílená podpora: migranti, Romové; 3.10 Cílená podpora: speciální vzdělávací potřeby a potíže při učení; 4.3 Prostor pro rodiče a zapojení do vzdělávacích činností

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko

Služba profesního rozvoje pro učitele (The Professional Development Service for Teachers – PDST)

PDST byla založena v září 2010 jako obecná, integrovaná a meziodvětvová podpůrná služba pro školy a je prosazována irským Ministerstvem školství a kvalifikací. V současné době představuje největší národní podpůrnou službu, která nabízí odborné vzdělávací příležitosti učitelům a vedoucím pracovníkům škol v řadě pedagogických, učebních a vzdělávacích oblastí. Mezi klíčové priority patří podpora vedení školy, sebehodnocení škol, hodnocení, IKT pro výuku a učení, začleňování, zdraví a pohoda a předměty a programy na školách, které navazují na základní vzdělávání. PDST poskytuje další profesní rozvoj a podporu prostřednictvím týmu učitelů základních škol a škol navazujících na základní školy, kteří jsou vysílání z těchto škol za účelem spolupráce s PDST. Internetové stránky PDST obsahují stránky věnované zdraví a pohodě učitelů, uvádějí zdroje a odkazy pro učitele týkající se jejich trvalé fyzické a duševní pohody na pracovišti a poskytují učitelům osobní školení a semináře.

Témata: 1. Správa školy; 2. Učitelé; 3. Podpora účastníků vzdělávání

Podtémata: 1.1 Školní kultura a prostředí; 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů; 2.4 Pohoda učitelů

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko

Týmové vyučování v Irsku

Stejně jako kdekoli jinde, tak i po mnoho let v Irsku bylo týmové vyučování poměrně nevyužívaným a podceňovaným přístupem k podpoře učení. Mezinárodní průzkum pro výuku a učení (TALIS, 2009) OECD uskutečněný ve 24 zemích naznačuje, že oblastí nejméně využívanou běžnými středoškolskými učiteli při vzájemné spolupráci s jinými učiteli je ve třídě týmové vyučování. Nedávná zpráva TALIS (2013) zdůrazňuje silné stránky týmového vyučování, které poskytuje podporu učení jak učiteli, tak studentům, přičemž uznává jeho relativně pomalé přijímání v mnoha prostředích.

Téma: 2. Učitelé

Podtémata: 2.1 Dovednosti a kompetence učitelů; 2.3 Počáteční vzdělávání učitelů a soustavný profesní rozvoj

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Země: Irsko