Nástroj vlastního hodnocení inkluze ve školách a jejich okolí

Vítejte v Evropském souboru nástrojů pro školy! Vytvořili jsme nástroj vlastního hodnocení, abychom vám pomohli s posouzením strategií a postupů inkluze, které jsou realizovány ve vaší škole, a abychom vám poskytli návrhy na další zlepšení.

Vlastní hodnocení je rozděleno do sedmi oblastí. Každá oblast zahrnuje řadu otázek/ukazatelů. Na základě odpovědí obdržíte personalizovanou zprávu, kde budou uvedeny oblasti, v nichž se vaší škole již podle všeho daří bránit předčasnému ukončování školní docházky a prosazovat inkluzi, a jiné oblasti, ve kterých je více prostoru pro rozvoj.

Otázky vycházejí z analytické zprávy sítě NESET (Síť odborníků na sociální aspekty vzdělávání a odborné přípravy) nazvané Strukturální ukazatele pro inkluzivní systémy ve školách a jejich okolí s důrazem na prevenci předčasného ukončování školní docházky. Výsledky vašeho vlastního hodnocení budou doplněny o navrhované zdroje z Evropského souboru nástrojů pro školy a odkazy na příslušné kapitoly zprávy sítě NESET.

Tento nástroj jsme vytvořili s ohledem na základní a střední školy. Osoby pracující v zařízeních pro vzdělávání a péči v raném věku sice mohou nástroj použít, ale část otázek se zřejmě nehodí pro daný kontext, a tudíž některé z výsledků nemusí být tak užitečné.

Začínáme

Před zahájením vlastního hodnocení si přečtěte tyto body:

  • Abyste mohli nástroj vlastního hodnocení použít, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, můžete si jej vytvořit pomocí tlačítka „Zaregistrujte se“ v horní části této stránky.
  • Jazyk této stránky a dotazníku je možné změnit v rozbalovací nabídce v horní části této stránky.
  • Nástroj můžete použít, kolikrát budete chtít. Také si můžete svůj postup uložit jako koncept a dokončit a odeslat jej později.
  • Abyste získali hodnotící zprávu, musíte zodpovědět všechny otázky. Mělo by vám to zabrat méně než 30 minut.

Ochrana vašeho soukromí

Odpovědi na otázky jsou bezpečně uloženy. Vaše jméno a název organizace budou uvedeny pouze ve vaší personalizované zprávě a nebudou sdíleny s třetími stranami. Údaje (vaše odpovědi) se shromažďují, aby bylo možné vytvořit vaši personalizovanou zprávu a umožnit vám srovnání vašich odpovědí s průměrnými odpověďmi ostatních, kteří tento nástroj vlastního hodnocení použili. Rovněž jsou využity k tomu, aby a) zlepšily nástroj vlastního hodnocení a b) přispěly k celkovému obrazu rozvoje inkluzivního vzdělávání v EU (např. přezkoumáním průměrných odpovědí v průběhu času).

Další informace o tom, jak zacházíme s vašimi údaji, najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Začít vlastní hodnocení