Obecné informace

Evropský soubor nástrojů pro školy nabízí konkrétní nápady na zlepšení spolupráce ve školách, mezi školami i mimo ně, a to s cílem umožnit všem dětem a mladým lidem uspět ve škole. Vedoucí pracovníci škol, učitelé, rodiče a další lidé zapojení do různých aspektů školního života tu mohou najít užitečné informace, příklady opatření a materiály, kterými se mohou nechat inspirovat při svém úsilí poskytovat účinné a vysoce kvalitní předškolní a školní vzdělávání. Cílem tohoto souboru nástrojů je podpořit výměnu a přenos správné praxe a zkušeností mezi odborníky ze školní praxe a tvůrci politik.

Proto si tyto materiály můžete prohlížet, komentovat a sdílet a můžete nám posílat příklady vašich vlastních iniciativ a projektů, které mohou být užitečné i pro ostatní!

Pokyny k Evropskému souboru nástrojů pro školy

Materiály k dispozici v tomto souboru nástrojů jsou uspořádány do pěti navzájem propojených tematických okruhů:

                   

1. Správa školy

2. Učitelé

3. Podpora žákům

4. Zapojení rodičů

5. Zapojení zúčastněných stran

Těchto pět okruhů je rozděleno do několika podokruhů, které obsahují příklady konkrétních akcí na úrovni škol. V každém podokruhu naleznete:

  • krátké vysvětlení, proč je tato oblast významná pro úspěch žáka a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, doplněné daty z výzkumu, příklady opatření na úrovni škol a odkazy na další literaturu a
  • řadu materiálů, od výzkumných studií a zpráv o projektu po konkrétní příklady správné praxe, v nichž je uvedeno, jak se podařilo opatření úspěšně provést (včetně případných kontaktních údajů).

Všechny zdroje jsou provázány s jedním nebo několika podokruhy a můžete si je volně procházet nebo v nich vyhledávat pomocí klíčových slov a filtrů. Můžete porovnávat, komentovat a doporučovat nové příklady nebo zdroje, které by se měly do souboru nástrojů doplnit. Vašimi podněty se bude zabývat naše redakční rada.

Příjemnou četbu!