IndY (Individualizované učení ve školním centru v Ybbsu)

Ve školním roce 2015/2016 zavedlo školní centrum Schulzentrum v Ybbsu (školní centrum tvořené třemi odbornými vyššími středními školami) koncepci nazvanou IndY, v jejímž rámci je 20 % vyučovacího času určeno pro individualizované učení. Cílem této koncepce je zlepšování odborných znalostí žáků, jejich motivace, vlastní odpovědnosti, řízení sebe samých, schopností spolupracovat, emoční inteligence a metod učení.

Aby to bylo možné, bylo prvních šest vyučovacích hodin denně zkráceno o deset minut (z 50 na 40 minut). Těchto 240 minut se využívá k individualizovanému učení. To znamená, že každé pondělí, úterý a středu mají žáci 80 minut (dvě vyučovací hodiny), kdy si mohou vybrat, který předmět se chtějí učit, s kterým učitelem se chtějí učit a také to, zda se chtějí učit sami, nebo se spolužáky. Díky tomu se mohou učit i s žáky z jiných tříd a ročníků.
Individualizace se opírá o čtyři prvky: o kulturu pokládání otázek, vlastní odpovědnost žáků, jejich vlastní motivaci a metodické kompetence. Navíc byl každému žákovi přidělen poradce, tj. jeden ze dvou učitelů jeho třídy. Jednou měsíčně každý žák a jeho poradce proberou žákův rozvoj.
Z administrativních důvodů byl ve školním roce 2016/2017 zaveden tzv. IndYLog. Tento on-line nástroj poskytuje přehled o všech hodinách IndY (tj. o času, učebně, učiteli a předmětu) a také o docházce, jelikož žáci se musí na hodiny, které chtějí další týden navštívit, zaregistrovat přes internet.
Pokud jde o zapojení zúčastněných stran, inspiroval se program IndY centrem Evangelische Schule Berlin Zentrum a je součástí sítě Schulen der Zukunft (Školy budoucnosti). IndY také z vědeckého hlediska monitoruje pod záštitou prof. Dr. Herberta Altrichtera Pedagogická fakulta Univerzity Johannese Keplera v Linci. Ve školním roce 2016/2017 byla škole udělena cena Starke Schulen od iniciativy Initiative für starke Schulen, kterou iniciovalo nakladatelství VERITAS publishing.

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Rakousko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář