Koučink mladých (Jugendcoaching)

Program Koučink mladých nabízí vedení mladým lidem ve věku od 14 let. Do jeho hlavních cílových skupin patří žáci devátých tříd, mladí lidé do 19 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a mladí lidé se zvláštními vzdělávacími potřebami do 24 let. Cílem je snížit míru předčasného ukončování školní docházky a podpořit studenty při výběru jejich budoucí kariéry a/nebo vzdělávací dráhy. Účast v programu Koučink mladých je bezplatná a dobrovolná.

Profesionálně vyškolení koučové (tj. sociální pracovníci nebo psychologové) poskytují individuální informace a poradenství v důvěrné atmosféře. Prvním krokem je neformální úvodní konzultace s koučem, který poskytne informace a rady. Je-li zapotřebí další asistence, jsou mladí lidé doprovázeni delší dobu (až 30 hodin ročně), během níž dostávají profesní poradenství a podporu při hledání místa v učebním oboru / odborné přípravě. Koučink mladých dále zahrnuje analýzu silných a slabých stránek a individuální plán s cíli a podpůrnými opatřeními. Je-li to potřeba, kontaktují koučové mladých lidí v zájmu podpory i rodiče.
Tento program začal v roce 2012 jako pilotní projekt ve dvou rakouských spolkových zemích, ve Vídni a Štýrsku. V roce 2013 ho Sozialministeriumservice (Úřad Spolkového ministerstva sociálních věcí) zavedl jménem Ministerstva sociálních věcí v úzké spolupráci s Ministerstvem školství v celé zemi. Program je financován úřadem Sozialministeriumservice a dostává finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Realizaci zajišťují externí partneři úřadu Sozialministeriumservice (seznam partnerů pro rok 2018 je uveden zde). Tito partneři spolupracují úzce se školami. K identifikaci studentů, pro které je program Koučink mladých doporučován, používají učitelé a další pracovníci škol tento kontrolní seznam.
Koučink mladých hodnotil Institut moderních studií ve Vídni. Podle hodnoticí zprávy bylo zavedení koučinku mladých v roce 2012 krokem správným směrem: proces Koučinku mladých dokončilo 93,3 % účastníků. Z těchto absolventů si 68 % mohlo vytvořit konkrétní kariérní plán; 33 % získalo motivaci a 31 % si o sobě vytvořilo pozitivnější obraz; toto se týkalo zejména mladých lidí z prostředí migrantů. (Další informace viz: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung „Jugendcoaching“ – Endbericht. Wien: IHS. On-line: http://www.equi.at/dateien/JU-Endbericht-IHS-ueberarbei.pdf.)

 

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Rakousko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář