Klub statečných: nulové násilí odjakživa

S cílem zlepšit klima ve školách se skupina škol z projektu Vzdělávacích společenství rozhodla vytvořit Klub statečných. Opírá se o „dialogický model prevence konfliktů“. Od té doby, co klub začal v roce 2014 působit, dosáhl pokroku při odstraňování školního násilí na základních i středních školách. Tato strategie usnadňuje slučování účinných postupů opírajících se o důkazy a zaměřených na prevenci násilí ve třídách obecně, konkrétněji pak genderového násilí.

K zásadám klubu patří:

• Bránit tomu, aby se násilí stalo normou. Žáci se učí reagovat na jakýkoli typ násilí a čelit mu.

• Pochopit, že „ne znamená ne“. Žáci jsou vybízeni, aby se postavili osobě, která se uchyluje k násilí, ať už jde o přítele, sourozence, silnější nebo starší osobu, a aby jasně vyjádřili svůj postoj tím, že se na tuto osobu podívají zpříma: „Nedovolím ti/vám, abys(te) uhodil(a), napadl(a) atd...“

• Vytvářet solidaritu mezi žáky. Žáci se učí, že pokud se všichni postaví násilí, budou silnější než ti, kteří se chtějí prosazovat násilím. Proto se spojují, aby vytvořili tzv. „štít“: obklopí oběť, aby ji chránili, a pomohou jí postavit se násilníkovi mírumilovně. Ti, kteří brání a chrání oběti, jsou stateční a patří do Klubu statečných. Tento přístup má zvrátit široce akceptovanou myšlenku, že ti, kteří páchají násilí, jsou ti stateční.

• Udělat z násilného chování něco neatraktivního. Násilní lidé, tzv. zlí hoši, jsou čím dál tím méně oblíbení. Používání síly, zneužívání a jiné násilné chování je pokládáno za zbabělé, zatímco pokud ho člověk veřejně odsoudí a postaví se mu, je statečný.

Jedná se o společné úsilí celé komunity, do níž jsou zapojeny rodiny, žáci a učitelé.

Typ
Ověřený postup
Země
Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
nelze aplikovat

Komentáře

Přidat komentář