Socializace, která má předcházet genderovému násilí ve školách

Zúčastněné strany v oblasti vzdělávání věnující se cíli „lidského spolužití“ zřídily ve většině vzdělávacích společenství ve Španělsku výbory. Tyto výbory jsou složené z učitelů, rodinných příslušníků a žáků a věnují se identifikaci každodenních konfliktů ve školách. Jakmile výbor rozhodne, kterou oblast bude řešit, začne poradní a participační proces, do kterého se zapojí celé vzdělávací společenství.

Cílem je zavést nová celoškolní pravidla na základě konsenzu a potvrzení celého společenství. Všichni členové vzdělávacího společenství jsou vyzváni k tomu, aby se zapojili do rozsáhlého procesu úvah o konfliktu a o tom, jak vybudovat školu bez násilí. Debaty probíhají v různých procesech, včetně pedagogických porad, různých shromáždění společenství, diskusí ve třídách, školení učitelů apod. Tento proces je důležitý pro zvyšování informovanosti a zajištění toho, aby se násilí nestalo normou, a posilování vzdělávacích společenství tak, aby byla schopná izolovat násilné chování a reagovat na něj.

Typ
Ověřený postup
Země
Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
nelze aplikovat

Komentáře

Přidat komentář