„Na ramenou obrů“ (školení učitelů)

„Na ramenou obrů: Úspěšné vzdělávací projekty pro sociálně inkluzivní vzdělávání“ jsou dobrovolným programem pokračujícího odborného rozvoje učitelů.
Účastní se ho většina učitelů mateřských, základních a středních škol z regionu Valencie. Tento program je otevřený i dalším zúčastněným stranám ze vzdělávacího společenství, včetně rodičů, správců a zaměstnanců, vysokoškolských studentů, psychologů a dalších osob. Je popisován jako „dialogický školicí prostor“, v němž si účastníci čtou o důležitých sociálních a vzdělávacích záležitostech, které prosazují inkluzivní školy, a zamýšlejí se nad nimi, a to s odkazem na mezinárodní teoretický a vědecký konsensus a příspěvky.

Základem programu je metodika „dialogického školení učitelů“. Přináší kolektivní hlas všech zapojených zúčastněných stran a sdílí analýzu účinných vzdělávacích postupů opírající se o důkazy. Tento druh školení učitelů dává účastníkům příležitost pracovat úzce s reálnou situací ve školách. Je to způsob, jak spojit mezinárodní komunitu výzkumných pracovníků a pracovníků ve školství.
Z pohledu škol mohou rodiny a studenti díky dialogickému školení převzít vedoucí roli při vzdělávacích změnách ve školách společně s učiteli a zasazovat se o vládní opatření. Program se rozrostl z méně než tří škol na zhruba 100 škol a z asi 20 učitelů na 500. Učitelé se účastní solidárních sítí. Sdílejí vizi lepšího vzdělávání pro všechny, která zahrnuje hlasy všech.
Dialogické školení učitelů je hnací silou sociální a kulturní změny ve vzdělávání ve Valencii, jelikož díky němu může přístup k účinným vzdělávacím intervencím na základě důkazů získat více komunit. Navíc dává všem dětem právo na nejlepší možné příležitosti k učení a propaguje hodnoty přátelství a solidarity, které jsou v naší společnosti nutností.

 

Typ
Ověřený postup
Země
Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Nelze určit; Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
nelze aplikovat

Komentáře

Přidat komentář