PRINED – inkluzivní vzdělávání na Slovensku

Projekt PRINED se zabývá začleňováním dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je posílení úspěšné realizace povinného vzdělávání.

Cílovou skupinou národního projektu PRINED jsou děti a žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, které chodí do zapojených 50 mateřských škol a 100 základních škol. Tato iniciativa zahrnuje rodiče, učitele a odborné pracovníky, včetně sociálních pedagogů, psychologů, speciálních psychologů, logopedů, speciálních pedagogů (celkem 354) a jejich asistentů (celkem 250).

Odborní pracovníci zjistili možné příčiny špatných výsledků a problémů s chováním u žáků v prostředí mateřských škol a základních škol. V úzké spolupráci s rodiči a učiteli se odborní pracovníci snažili o provedení intervencí (dépistage), které tvořily základ motivačních schémat, jejichž cílem bylo vhodným způsobem motivovat děti a žáky ke studiu a učení.

Tento projekt byl přímo podpořen dodáním dodatečných didaktických pomůcek, sportovního vybavení, hudebních nástrojů, uměleckých nástrojů, interaktivních her a hraček, zahradního vybavení, potřeb pro vaření, dílenských nástrojů a různého dalšího vybavení do škol. Do některých škol pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin byly v rámci projektu dodány i základní sanitární a hygienické potřeby.

V odpoledních hodinách po vyučování bylo nabízeno doučování, které pokrývalo části předmětů vzdělávacích programů a výuku probíhající v době, která byla jinak převážně vyplněna různými kreativními úkoly a mimoškolními aktivitami, jako je řemeslná a pracovní výchova. To se uskutečnilo v poměru jedna hodina doučování ke dvěma hodinám her a dalších strukturovaných aktivit. Tento přístup umožnil odborným pracovníkům zasahovat do procesu a vytvářet flexibilní prostor pro učení. Při zpětném hodnocení se má za to, že tento přístup nakonec pomohl zmírnit negativní příčiny špatných výsledků učení.

Během školního roku 2014/2015 probíhalo 20 535 odpoledních mimoškolních klubů, do kterých bylo zapojeno 19 500 studentů včetně 6 600 studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projekt PRINED pracoval s různými metodikami výuky, programy a modely. Ředitelé škol vyhodnotili řadu z nich, včetně motivačního programu, celodenního vzdělávacího systému a zájmových skupin. Na základě průzkumu byl u projektu prokázán do úrovně statistické významnosti kladný dopad na učební výkon jednotlivců, zejména u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a u dětí, které se zapojily do motivačního programu a celodenního vzdělávacího systému. Navzdory své krátké životnosti (pouhých 20 měsíců) byl projekt PRINED pozitivně přijat a oceněn jak zúčastněnými odbornými pracovníky, tak dětmi i žáky.

Typ
Ověřený postup
Země
Slovensko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář