ATD QUART MONDE – MODUL PRO ODBORNOU PŘÍPRAVU UČITELŮ

ATD quart monde je francouzská nevládní organizace sdružující osoby, které jsou nebo byly postiženy chudobou. Mezi její další iniciativy patří spolupráce s „lidovými univerzitami“ (universités populaires) ve Francii s cílem vytvářet a shromažďovat odborné znalosti od svých členů-účastníků týkající se řady otázek, včetně rodičovství a vnímání školy.

Na základě těchto zkušeností navrhla organizace ATD v roce 2014 experimentální modul pro odborný výcvik, který měl být vytvořen Francouzským institutem pro odborný výcvik učitelů (ESPE) se zaměřením na zaměstnance středních škol. Cílem modulu bylo zvýšit informovanost učitelů o různých formách vnímání a očekávání ze strany rodičů pocházejících ze znevýhodněného prostředí, pokud jde o školu.

Modul zahrnuje poznatky zjištěné při řadě setkání s rodiči: ze strany rodičů byl zdůrazňován především strach, že budou ze strany učitelů odsuzováni, vnímaná nejasnost a složitost školního řádu a žargonu. Rovněž byla zdůrazněna důležitost vzájemného respektu a uznání, pokud jde o „odborné znalosti“ týkající se jejich dětí: modul pro odborný výcvik nebyl zamýšlen jako „zkušenosti“ poskytnuté ze strany rodičů, ale jako příspěvky ze strany „odborníků“ Dalším výsledkem tohoto procesu bylo vypracování prohlášení rodiči zapojenými do organizace ATD, které shrnuje jejich vizi školy podporující začlenění. Někteří rodiče rovněž prohlásili, že díky této práci již nyní nepociťují takové obavy z příchodu do školy svých dětí.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář