AFEV – PODPORA NESTABILNÍCH RODIN PROSTŘEDNICTVÍM STUDENTŮ-DOBROVOLNÍKŮ

AFEV je francouzská organizace, která realizuje iniciativy zaměřené na rodiče ze znevýhodněných socioekonomických prostředí. Je to nezisková organizace zabývající se poskytováním podpory rodičům ve znevýhodněných městských oblastech. Organizace AFEV představuje síť 8 000 studentů z celé Francie, kteří dobrovolně poskytují dočasné doučování rodičům.

Důvodem intervence je skutečnost, že tato skupina rodičů není dostatečně připravena na to, aby podpořila vzdělávání svých dětí, a to z obavy, že budou kritizováni pracovníky školy, svých vlastních osobních negativních zkušeností se školou nebo nedostatečné znalosti školského systému. Cílem je pomoci rodičům získat dovednosti a schopnosti k tomu, aby se mohli aktivněji zapojit do učení svých dětí na všech úrovních vzdělávání (od posledního roku předškolního až po vyšší sekundární vzdělávání).

Podpora je poskytována rodičům dobrovolným způsobem a má formu individuálního doučování. Aby bylo možné překonávat bariéry mezi školou a rodiči a vytvořit důvěryhodný vztah s rodinami, navštěvují dobrovolníci žáky a jejich rodiče v jejich domovech.

Studenti-dobrovolníci před doučováním rodičů absolvují řadu vzdělávacích seminářů, aby byli vyškoleni v tom smyslu, že budou rodičům schopni poskytovat kvalitní podporu. Během doučování hovoří s rodiči o problémech, se kterými se potýkají při podporování vzdělání svých dětí, pomáhají jim seznámit se se školním žargonem a školními požadavky, poskytují tipy a rady, jak dohlížet na domácí úkoly svých dětí a podporovat další učení, například tím, že je vezmou do knihovny.

Jelikož je obtížné navýšit počet dobrovolníků, jedná organizace AFEV s některými univerzitami, aby dobrovolníci získávali kredity za své dobrovolnictví.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář