Volunteering@WU

Program „Volunteering@WU – Lernen macht Schule“ pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a asistenty z řad studentů a podporuje sociální odpovědnost a dobrovolné činnosti. Program se řídí zásadami učení prostřednictvím služeb.
Iniciativa vznikla v roce 2010 na vídeňské Ekonomické univerzitě ve spolupráci s organizací Caritas Vídeň a společností REWE International AG. V tomto programu mohou studenti univerzity v rámci dobrovolné práce působit jako studijní nebo hudební buddíci, a mohou tak pomáhat dětem, které mají omezený přístup k možnostem vzdělávání z důvodu chudoby nebo sociálního vyloučení.

Studijní buddíci navštěvují jedno odpoledne v týdnu zařízení provozovaná organizací Caritas Vídeň (uprchlické domovy, domovy na půli cesty pro nezletilé uprchlíky bez doprovodu, azylové domy pro ženy, podpůrná centra atd.) a tzv. Lernhaus rakouského Červeného kříže, aby pomohli dětem s domácími úkoly, přípravou na testy a při účasti na rekreačních aktivitách. Kromě týdenních návštěv mají studijní buddíci příležitost účastnit se společně s dětmi výletů, zájezdů nebo workshopů. Tyto činnosti pomáhají oběma stranám naučit se nové věci, rozvíjet jazykové znalosti a sociální dovednosti a posilovat vztah mezi studijními buddíky a jejich partnerskými dětmi.
Hudební buddíci chodí do pěveckého sboru společně s dětmi z různého kulturního a sociálního prostředí. Pod uměleckým vedením kulturní iniciativy organizace Caritas nazvané Brunnenpassage se hudební buddíci setkávají s dětmi jednou týdně na zkoušce a každý semestr pracují často i na několika různých vystoupeních. Hudební buddíci, kteří pracují v týmech s jinými studenty, působí jako vedoucí pěveckých sborů, zajišťují hladký průběh každotýdenních zkoušek a vystoupení a podporují sociální soudržnost ve skupinách.
Pro programy studijních a hudebních buddíků se konají několikadenní přípravné kurzy. Dohled a koučink během programu poskytují dobrovolníkům další podporu a pravidelně jsou k dispozici průběžné školicí semináře. Celkový počet hodin seminářů na jednoho účastníka činí přibližně 22 hodin v prvním a přibližně devět hodin v následujících semestrech. Jako uznání uděluje univerzita dobrovolníkům certifikát a účast lze započítat jako volitelný předmět.
Od roku 2010 se programu „Volunteering@WU – Lernen macht Schule“ zúčastnilo již více než 1 000 studentů. Každý rok se do něj jako studijní nebo hudební buddíci dobrovolně zapojí přibližně 120 až 160 studentů, kteří tak nabízejí aktivní pomoc a podporu přibližně 240 dětem a dospívajícím. Dobrovolníci nejenže přinášejí cenný příspěvek společnosti, ale učí se i řešit složité sociální problémy a bojovat proti nim, což je klíčová dovednost pro lídry zítřka.
Volunteering@WU nabízí i kurzy němčiny studentům z řad uprchlíků, v tomto programu působí univerzitní zaměstnanci a studenti magisterského programu na hodinách konverzace. Od roku 2015 se kurzů zúčastnilo zhruba 120 uprchlíků a v roce 2017 se pět studentů zapsalo k dennímu studiu.
Program financuje společnost REWE International AG a několik partnerů a sponzorů, v současnosti např. Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck a Greenyard Fresh Spain.

Typ
Ověřený postup
Země
Rakousko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář