Výchovní poradci v České republice

Výchovní poradci hrají v České republice v oblasti prevence předčasného odchodu ze vzdělávání důležitou a uznávanou roli.

Na všech nižších i vyšších středních školách v České republice působí výchovný poradce odpovědný za tyto činnosti:

  • identifikace žáků, jejichž rozvoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a jejich hodnocení a příprava návrhů na další postup, pokud jde o tyto žáky,
  • poskytování či organizace diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (počáteční i průběžná) a intervenčních aktivit pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vytvoření podmínek pro zapojení studentů se zdravotním postižením do školy; koordinace poradenských služeb poskytovaných těmto žákům, zajišťovaných školami a poradenskými institucemi a koordinace vzdělávacích opatření pro tyto žáky,
  • poradenství týkající se volby povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • poradenství pro zákonné zástupce týkající se předpokladů těchto žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • spolupráce s poradenskými institucemi a centry vzdělávání při poskytování poradenských služeb nad rámec kompetence školy.

Výchovný poradce identifikuje možná rizika související s předčasným odchodem ze vzdělávání a nabízí řešení buď v rámci školy, nebo ve spolupráci s jinými institucemi, tj. poradenskými institucemi nebo sociálními pracovníky.

Typ
Ověřený postup
Země
Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :