SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KOLÍNĚ NAD RÝNEM V NĚMECKU

V Kolíně nad Rýnem, stejně jako ve všech velkých německých městech, existuje velké procento dětí, které se německý jazyk učí jako druhý jazyk, a vzdělávací systém se postupně musel této situaci přizpůsobit. Městská rada využila této příležitosti k založení Sdružení evropských základních škol s cílem nabídnout dětem možnost rozvíjet kromě svého mateřského jazyka dva další jazyky. 13 členských škol používá při výuce kromě německého jazyka nejčastější jazyky menšin jako výukové jazyky a nabízí výuku dalších jazyků jako samostatný předmět.

Ve všech velkých německých městech existuje velké procento dětí, které ve svém domácím prostředí mluví jiným jazykem než německým a kteří se učí německý jazyk jako druhý jazyk. Pro celou zemi dosahuje tento procentuální podíl 4,8 %, což je těsně nad evropským průměrem, nicméně ve velkých městech je tento procentuální podíl dětí a dospívajících z přistěhovaleckých rodin často 50 % nebo i vyšší.

To je i případ Kolína nad Rýnem, který je čtvrtým největším městem Německa s více než 1 milionem obyvatel a centrem metropolitní oblasti Porýní-Porúří s více než 10 miliony obyvatel. V Kolíně nad Rýnem žije a pracuje více než 180 různých státních příslušností a jeho mezinárodní obyvatelstvo přispívá k existenci bohaté a dynamické kultury. Vzdělávací systém se postupně musel přizpůsobovat novým vlnám přistěhovalců, přičemž jazykové problémy jsou jádrem integračních politik města již po několik desetiletí.

Ve všech německých školách je v současné době zaveden anglický jazyk jako cizí jazyk již od prvního ročníku základní školy. Jelikož velké množství dětí má německý jazyk jako svůj druhý jazyk, považuje to městská rada za příležitost postupovat podle evropských obecných pokynů přijatých v Barceloně v roce 2002, vyzývajících všechny členské státy, aby pomohly dětem rozvíjet kromě mateřského jazyka i dva další cizí jazyky. To jsou důvody rozhodnutí městské rady zřídit Sdružení evropských základních škol v Kolíně nad Rýnem. Každá ze 13 členských škol používá při výuce kromě německého jazyka jeden z nejčastějších jazyků menšin a nabízí různé stupně výuky příslušného jazyka jako samostatný předmět.

Typ
Ověřený postup
Země
Německo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :