KOALA: jazykové znalosti a kognitivní dovednosti ve vícejazyčných školách

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht – koordinovaná gramotnost v základním vzdělávání) je inovativní koncepcí propojování gramotnosti a vícejazyčných znalostí, která byla zavedena na základních školách v několika německých spolkových zemích. V Severním Porýní-Vestfálsku se metodika postupně rozšiřuje a přizpůsobuje měnící se populaci žáků ve městech.

V mnoha velkých městech v Německu je podíl dětí z přistěhovaleckých rodin na základních školách 50 % nebo více. Přístup KOALA klade důraz na přirozenou mnohojazyčnost těchto dětí a mění ve výhodu skutečnost, že mnoho žáků má jiný rodný jazyk než vyučovací jazyk, ač je to většinou vnímáno jako překážka.

Metodika výuky KOALA se neustále dále rozvíjí, nezastavuje se při dosažení dovedností v oblasti čtení a psaní a souvisí s jinými formami koordinovaného učení jazyka přistěhovalců a němčiny. Tento koncept je v souladu s požadavkem Evropské rady formulovaným v Barceloně v roce 2002, který kromě znalosti mateřského jazyka požaduje výuku dvou dalších jazyků.

KOALA spočívá ve výuce dětí z přistěhovaleckých rodin gramotnosti a dalších předmětů jak v německém, tak v rodném jazyce. Dosud nasbírané zkušenosti vycházejí převážně z integrace turečtiny, koncept však lze aplikovat na jakýkoli jiný jazyk.  Z hodnocení vyplývá, že žáci, kteří se učí podle metody KOALA, dosahují dobrých dovedností v oblasti psaní i čtení v obou jazycích a lepších výsledků v němčině než jejich vrstevníci, kteří byli vyučováni pouze v němčině. Mezi další výhody metody KOALA patří pozitivní přístup k rodnému jazyku a kultuře, který žákovi napomáhá rozvíjet pozitivní sebepoznání, odlišné používání obou jazyků, posilování povědomí o jazycích a kulturách a zapojení rodičů z přistěhovaleckých rodin.

Dodatečné náklady jsou pro školy spojeny především s přijetím pedagogických pracovníků jak německého, tak přistěhovaleckého původu.

Typ
Ověřený postup
Země
Německo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
nelze aplikovat

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :