Výukové centrum v TGM (Technologisches Gewerbemuseum)

Výukové centrum bylo v TGM (vyšší střední technická škola) zavedeno jako školní experiment ve školním roce 2016/2017. Vzniklo v rámci programu informačních technologií ve škole ve dvou ze čtyř tříd v prvním roce (tj. v 9. ročníku).
Ve výukovém centru mají žáci 20 hodin týdně, které si sami regulují. Z těchto 20 hodin se devět týká všeobecných předmětů (němčina, angličtina a matematika) a jedenáct hodin vyplňují odborné předměty (softwarové inženýrství, systémové inženýrství, mediální technologie, síťové technologie). Zbývajících šest předmětů (zeměpis, dějepis a občanská nauka, přírodní vědy, náboženství, tělocvik, počítačový seminář), které zabírají 13 hodin týdně, se stále vyučuje tradičními vyučovacími metodami.

Samoregulované učení probíhá ve čtyřech speciálně vybavených místnostech. V každé z těchto tříd je v průměru 16 žáků, jimž je pro případ dotazů nápomocen jeden učitel. Během hodin ve výukovém centru učitelé nevykládají látku. Místo toho se žáci mohou sami rozhodnout, kdy (v jakém pořadí) a jak dlouho se chtějí věnovat konkrétnímu tématu. Navíc mohou rozhodovat o stupni obtížnosti obsahu učení. Žáci se tudíž sami orientují podle rámce kompetencí, který uvádí, jaké kompetence jsou nutné pro danou úroveň kvalifikace, tj. základní nebo rozšířené znalosti. Obsah výuky připravují učitelé v elektronické formě nebo na papíře s uvedením dalších zdrojů informací (webové stránky, knihy apod.). Pokud žáci chtějí dokončit modul, musí si s učitelem domluvit termín zkoušky. Kromě těchto zkoušek existují standardizované testy, které umožňují srovnání akademických výsledků žáků navštěvujících výukové centrum s výsledky žáků, kteří navštěvují paralelní třídy s tradičními metodami výuky.
Žáci navíc dostávají dvě hodiny týdně na individuální studijní poradenství. To znamená, že každému žákovi je přidělen jeden učitel, který mu poskytuje individuální podporu z hlediska vytyčení studijních cílů a způsobu jejich dosažení. Dalším důležitým nástrojem je tzv. deník (studijní deník), který obsahuje týdenní rozvrh a do kterého žáci zaznamenávají své cíle, svůj pokrok při učení a látku, která byla rozebrána na sezeních s koučem. Úkolem tohoto deníku je informovat žáky, učitele a rodiče o plánovaných krocích a pokroku při učení.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Rakousko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář