Stop předčasnému ukončování školní docházky!

Celkovým cílem tohoto projektu je snížit míry předčasného ukončování školní docházky u účastníků odborného vzdělávání a přípravy. Za tímto účelem projekt poskytuje materiály a nástroje pro poradce a školitele, aby mohli rozvíjet vlastní dovednosti při práci se skupinami, odhalovat potenciální případy předčasného ukončení školní docházky a zvláštní charakteristiky skupin účastníků vzdělávání, poskytovat podporu přizpůsobenou individuálním potřebám, a tím zlepšit kvalitu jejich systémů odborného vzdělávání.

Projekt Stop předčasnému ukončování školní docházky se zaměřuje na hledání ohrožených jedinců, hodnocení jejich potřeb a poskytování flexibilní podpory těmto osobám. Tvoří ho tři nástroje, které poradci a správci mohou používat na různých úrovních škol, ve vzdělávacích centrech a dalších institucích. Nástroje se opírají o holistický přístup se zaměřením na jednotlivce a jeho budoucí příležitosti.
Jedná se o tyto tři složky:
• Detektor rizik, interaktivní elektronický nástroj navržený pro poradce k identifikaci jedinců, jimž hrozí neúspěch ve škole a předčasné ukončení školní docházky. Tato metoda je navržena tak, aby hodnotila silné a slabé stránky žáků, které jsou považovány za důležité ve studijním prostředí pro posouzení nejen rizik neúspěchu ve škole, ale i toho, jaký druh podpory je pro jednotlivé skupiny žáků nejvhodnější.
• Osobní profil představuje schéma pohovoru pro poradce a má systematicky pomáhat ohroženým jedincům zkoumat jejich silné a slabé stránky a studijní prostředí, aby mohli definovat své potřeby, a mohli tak lépe dosahovat svých studijních a osobních cílů.
• Flexibilní systém prevence a podpory brání mladým lidem předčasně ukončit školní docházku a pomáhá těm, kteří školní docházku již předčasně ukončili. Je to rámec pro poradce a další odborníky pracující s mladými účastníky vzdělávání, opírá se o individuální potřeby a poskytuje vhodnou podporu v různých komunitách. Základem spolupráce je individuální práce a hledání vhodných řešení pro každého zapojeného jedince.
Stop předčasnému ukončování školní docházky! je evropský projekt, jehož cílem je snížit míru předčasného ukončování školní docházky. Jedná se o Evropskou unií financovaný projekt přenosu inovací (období 2009–2011), který staví na zjištěních projektu PPS vyznamenaného v roce 2007 cenou „Best Practice Guidance Award“. V rámci tohoto projektu jsou nástroje analýzy a poradenství, které jsou úspěšně zavedeny v Norsku a na Islandu, předávány do Rakouska, Německa, Slovinska a České republiky, kde jsou přizpůsobovány národním podmínkám.

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Německo; Rakousko; Slovinsko; Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Jednotlivci; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář