UVÍTACÍ TŘÍDA – TURMA DE ACOLHIMENTO

„Uvítací třída“ se zaměřuje na žáky, jejichž mateřský jazyk není portugalština a kteří v nedávné době přicestovali do Portugalska, aby se zapojili do 1. a 2. cyklu základní úrovně (ve věku 6 až 12 let). V závislosti na dané úrovni jazykových dovedností může „Uvítací třída“ mít rozsah až 10 hodin týdně. Po tuto dobu studenti nenavštěvují svou původní třídu a chodí do této speciální třídy. To se děje tak dlouho, dokud žák neovládá portugalský jazyk na takové úrovni, aby se mohl zapojit do vyučování. Žáci jsou vybíráni třídními učiteli, učiteli nebo vedením školy (při zápisu). Učitel „Uvítací třídy“ identifikuje potřeby žáka a vypracuje strategii; jakmile žák dosáhne úrovně jazykových dovedností v portugalštině požadované pro zapojení se do klasické třídy, vrací do původní třídy.

Učitel „Uvítací třídy“ a původní (hlavní) třídní učitel jsou odpovědní za rozhodování o způsobu, jakým je opatření prováděno (strategie, stanovená doba trvání a rozsah opatření). Učitel „Uvítací třídy“, který se plně věnuje „Uvítací třídě“, jej vypracovává ve spolupráci s původním třídním učitelem.

Celkovou odpovědnost za provádění tohoto opatření má vedení školy.

Hlavní překážkou je nedostatek učitelů, aby se žáci mohli zapojit do „Uvítací třídy“ po delší dobu každý týden, zvláště když přicházejí bez znalostí nebo s pouze velmi malou znalostí portugalštiny. Je vhodné po nějakou dobu učit žáky v „Uvítací třídě“ více hodin týdně, což však není vždy možné z důvodu nedostatku učitelů a požadavku maximálně 10/12 žáků na třídu (současně).

Provádění opatření je monitorováno a vyhodnocováno Školským střediskem pro dohlížení na kvalitu (orgán odpovědný za monitorování a vnitřní hodnocení školy) a vedením školy.

Výsledky jsou zatím vynikající. Výuka portugalského jazyka je urychlena, což umožňuje rychlejší návrat do původních tříd a někteří žáci dokonce ve svém prvním roce v Portugalsku/ve škole úspěšně splnili vzdělávací cíle.

Pokud jde o potřebné zdroje a financování, je potřeba vytvořit speciální místnost s vhodnými materiály pro podporu výuky jazyka a přidělit na toto opatření učitele na plný úvazek. Opatření je financováno Ministerstvem školství a vědy prostřednictvím programu pro vzdělávací oblasti vyžadující prioritní zásah TEIP.

Toto opatření je stále aktivní a je součástí Plánu na zlepšení v rámci skupiny škol TEIP.

Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :