Iniciativa Otevřená škola ve Francii

Iniciativa podporuje sociální a akademickou integraci studentů a přispívá k zajištění úspěchů ve vzdělání u všech.

Iniciativa „Otevřená škola“, která vznikla v roce 1991, poskytuje aktivity pro děti a mládež na středních školách během školních prázdnin a vždy ve středu v průběhu školního roku. Nabízí program aktivit v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a rekreace.

Iniciativa je založena na dobrovolném zapojení ředitelů škol, kteří mají možnost volně organizovat své projekty na úrovni školy. Aby byla zajištěna efektivita všech realizovaných akcí, vypracovává každá škola svůj program aktivit v rámci stanovené vzdělávací projektové části učebních osnov. Ten je předmětem hlasování rady představitelů škol.

Studenti zapojení do iniciativy „Otevřená škola“ jsou zapsáni do seminářů probíhajících v malých skupinách, ve kterých je asi tucet studentů, v závislosti na daných aktivitách. Projekt „Otevřená škola“ nabízí možnost otevřít instituci svému okolí prostřednictvím mobilizace všech dostupných zdrojů včetně kulturních zdrojů a zapojení sociálních partnerů a místních sdružení. Za tímto účelem ředitelé škol budují partnerství s přidruženými organizacemi nebo místními úřady. Oslovují zástupce oddělení Generální komise pro rovnost příležitostí pro území (Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), zástupce prefektury v prioritních oblastech města nebo zástupce politických či kulturních služeb městských a generálních rad.

Z hlediska dynamiky místní sítě je zapotřebí soulad s místní smlouvou o podpoře vzdělávání (contrat local d’accompagnement à la scolarité) nebo se systémem „Prázdniny ve městě“ (Ville Vie Vacances). Tam, kde byl vypracován územní vzdělávací projekt (projet éducatif territorial - PEDT), snaží se projekt „Otevřená škola“ stát se jeho součástí.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář