Týmové vyučování v Irsku

Stejně jako kdekoli jinde, tak i po mnoho let v Irsku bylo týmové vyučování poměrně nevyužívaným a podceňovaným přístupem k podpoře učení. Mezinárodní průzkum pro výuku a učení (TALIS, 2009) OECD uskutečněný ve 24 zemích naznačuje, že oblastí nejméně využívanou běžnými středoškolskými učiteli při vzájemné spolupráci s jinými učiteli je ve třídě týmové vyučování. Nedávná zpráva TALIS (2013) zdůrazňuje silné stránky týmového vyučování, které poskytuje podporu učení jak učiteli, tak studentům, přičemž uznává jeho relativně pomalé přijímání v mnoha prostředích.

Je zapotřebí dodat, že tato politika i její přepracovaná verze nadále v Irsku povzbuzují týmové vyučování, při kterém ve stejné třídě vyučují současně dva učitelé. Týmové vyučování je nyní považováno za prostředek k řešení řady cílů v oblasti vzdělávání. Zapojování se do týmového vyučování způsobuje, že stále více přestává patřit do mimořádné zvláštní vzdělávací/inkluzivní agendy, ale stává se součástí profesního rozvoje učitelů i vrcholného vedení a samozřejmě i celoškolního sebehodnocení.

Týmové vyučování významně podporuje studenty, kterým hrozí, že se nebudou učit (z řady důvodů, včetně předčasného odchodu ze vzdělávání, zdravotního postižení, sociálního znevýhodnění a jiného postižení), a otevírá třídy s možností nastartovat dialog a zlepšit „učení se na pracovišti“ i „kvalitu učení na pracovišti“.

Kromě toho, že týmové vyučování zajišťuje studentům šanci na vzdělání a lepší život, poskytuje podporu učitelům, kteří řeší svůj profesní rozvoj a za náročnějších podmínek i své setrvání ve škole.

Typ
Ověřený postup
Země
Irsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář