SÍŤ OSCAILT

V roce 2009 byla v Limericku zřízena síť Oscailt pro vedoucí pracovníky škol, která podporuje komunitní využití školních prostor a zařízení s cílem poskytnout žákům komplexní rozsah služeb jak během vyučování, tak i mimo něj. Pomohla ředitelům škol při poskytování si vzájemné podpory a sdílení zkušeností při řešení problému předčasného odchodu ze vzdělávání a znevýhodnění v oblasti vzdělávání.

Limerick je třetím největším městem v Irsku a vyznačuje se velkou populací migrantů a značným počtem obyvatel na nízké sociálně-ekonomické úrovni, v důsledku čehož se do programu DEIS zapojil vysoký počet škol. Úroveň dosaženého vzdělání u rodičů je nízká, míra úspěšného dokončení studia jak na úrovni Junior, tak i pokud jde o získávání osvědčení o absolvování střední školy, je rovněž nízká. Při vysoké míře nezaměstnanosti (v některých oblastech až 100 %) je znevýhodnění v oblasti vzdělávání v některých případech extrémní. S ohledem na vysoké procento dětí s nedostatečným rozvojem mluveného jazyka a emocionálními problémy / problémy s chováním je zde vysoká potřeba terapeutických služeb pro děti. Výše popsané charakteristiky města vyžadují k řešení znevýhodnění v oblasti vzdělávání a budování kapacit učitelů a vedoucích pracovníků škol celoměstský přístup.

V rámci sítě Oscailt pro vedoucí pracovníky škol se ředitelé scházejí v bezpečném prostředí založeném na podpoře, aby se navzájem podporovali a sdíleli své zkušenosti s řešením znevýhodnění v oblasti vzdělávání. Mohou tak sdílet osvědčené postupy, podávat společné žádosti o financování a nacházet řešení nejen v rámci partnerských škol, ale při zlepšené komunikaci i v rámci externích agentur a jiných škol mimo síť. Zkušenosti jsou sdíleny mezi školami a prostřednictvím spolupráce a podpory národních a městských úřadů. Bylo zjištěno, že překážky ve vzdělávání v Limericku jsou částečně způsobeny rozsáhlejšími problémy mimo vzdělávací systém. Rovněž se zjistilo, že řešení není možné pouze v rámci vzdělávacího systému, nicméně rovněž například prostřednictvím spolupráce s jinými odděleními, prostřednictvím meziagenturních projektů a prostřednictvím jasně vymezeného komunikačního fóra a spolupráce se zúčastněnými stranami.

Typ
Ověřený postup
Země
Irsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :