ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ PRO PREVENCI ŠIKANY

Švédské vzdělávání je založeno na respektování lidských práv a základních demokratických hodnot, jako je nedotknutelnost lidského života, stejná hodnota všech lidí, respektování osobní integrity jednotlivce a rovnost žen a mužů. V souladu s těmito hodnotami je kladen velký důraz na to, aby bylo veškeré vzdělávání inkluzivní a aktivně bojovalo proti diskriminaci a obtěžování ve všech formách, což zahrnuje i šikanu.

Všechny školy musí mít vypracovaný systematický způsob podpory zaměřený proti diskriminaci a přijata opatření za účelem prevence obtěžování a šikany. Od 1. ledna 2009 je proto každá škola nebo mateřská škola povinna vypracovat roční plán v oblasti rovného zacházení, v němž jsou popsána veškerá preventivní opatření a běžné postupy zaměřené proti obtěžování a šikaně.

Veřejný ochránce práv proti diskriminaci zřídil za tímto účelem elektronický nástroj, který má školám při vypracovávání plánu pomoci. Elektronický nástroj zahrnuje všechny aspekty vyžadované zákonem: preventivní opatření a běžné postupy v mimořádných situacích, stejně jako opatření školy, která jsou přijímána v případech diskriminace, obtěžování, nerovného zacházení nebo šikany. Poskytuje pomoc při vypracovávání plánu školami nebo mateřskými školami v oblasti boje proti diskriminaci a ponižujícímu zacházení. Tento nástroj je volně dostupný a byl vyvinut veřejným ochráncem práv proti diskriminaci ve spolupráci se zmocněncem pro děti a studenty Školského inspektorátu a Národní agenturou.

Tento nástroj krok za krokem vede vedoucí pracovníky škol, ředitele mateřských škol nebo jiné odpovědné osoby všemi složkami plánu. Přitom se dozvědí i řadu praktických tipů a rad a jsou zde obsaženy i odkazy na zákony a pokyny. Model nástroje ve formátu pdf a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách (www.planforskolan.se).

V elektronickém nástroji jsou uvedena plánovaná preventivní opatření i problémy, které je třeba řešit. Patří sem:

  • zapojení účastníků vzdělávání a zaměstnanců do přípravy plánu,
  • šíření plánu,
  • hodnocení předchozího plánu a popis způsobu hodnocení stávajícího plánu,
  • mapování současné situace a míst (jsou-li místa nebo období, kdy se účastníci vzdělávání cítí zranitelnější nebo ohrožení),
  • preventivní opatření,

běžné postupy v mimořádných situacích.

Typ
Ověřený postup
Země
Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
bez finanční podpory

Komentáře

Přidat komentář