CESTY K BUDOUCNOSTI (PARCOURS AVENIR)

Tento nový projekt vypracovaný ve Francii umožňuje žákům lépe porozumět hospodářskému a odbornému světu, uvědomovat si rozmanitost povolání a odborné přípravy, zvyšovat jejich smysl pro povinnost a iniciativu a formovat směr, kterým se chtějí ve svém vzdělávání a profesionální kariéře ubírat.

Tuto vzdělávací cestu absolvuje každý žák od prvního ročníku nižší střední školy do posledního ročníku vyšší střední školy (ve věku 11–18 let).
Umožňuje žákům:

  • porozumět hospodářskému a odbornému světu,
  • uvědomovat si rozmanitost povolání a odborné přípravy,
  • zvyšovat jejich smysl pro povinnost a iniciativu,
  • formovat směr, kterým se chtějí ve svém vzdělávání a profesionální kariéře ubírat.

Během povinné školní docházky jsou při nabývání společných základních znalostí, dovedností a kultury zohledňovány znalosti a dovednosti získané žáky v rámci této cesty. 

Realizace cesty je umožněna prostřednictvím digitálního nástroje FOLIOS, díky kterému lze sledovat a zaznamenávat pokrok žáků v rámci celé nižší a vyšší střední školy.

Tato iniciativa je v souladu s evropským kontextem, v němž je hlavní pozornost věnována celoživotnímu poradenství dle usnesení „Lepší začlenění celoživotního poradenství do strategií celoživotního učení“ přijatého dne 21. listopadu 2008. Usnesení poskytuje členským státům konkrétní doporučení, jak „podporovat získávání schopnosti celoživotní profesní orientace“.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář