INICIATIVY PRO ZVYŠOVÁNÍ GRAMOTNOSTI

Iniciativy na podporu maltských účastníků vzdělávání v oblasti zvyšování gramotnosti jsou vypracovány v rámci celkového kontextu Národní strategie gramotnosti pro všechny, která usiluje o konsolidaci stávajících národních programů, do nichž se ročně zapojilo přes 8 000 studentů. Školy dovedou plánovat a zajišťovat vlastní projekty pro zvyšování gramotnosti pro své žáky a studenty, kteří to potřebují. Tyto iniciativy jsou financovány prostřednictvím grantů, zejména prostřednictvím orgánů místní samosprávy.

Toto jsou příklady nedávných maltských iniciativ zaměřených na zvýšení gramotnosti:

1) Mobilizace domácích a třídních knihoven:  tato iniciativa se zaměřila na zlepšení a zdokonalení materiálů určených ke čtení v knihovnách základních škol. Oblíbené a čtivé materiály byly zpřístupněny v maltštině a angličtině. Na základě toho vybízela národní kampaň prostřednictvím setkání rodičů ve školách a kampaně vedené na internetu rodiče a pečovatele, aby se zapojili tím, že budou se svými dětmi a svým dětem doma číst.  Z programu „Aqra Kemm Tfla“ těžilo celkem 2 225 žáků ze 126 tříd z 20 základních škol v rámci celé Malty a Goza. V těchto třídách bylo předáno 11 500 knih.

Počáteční fáze programu probíhala v 16 základních školách pod záštitou Národní agentury pro gramotnost Ministerstva školství. Knihy spadají do oblasti jak beletrie, tak i naučné literatury v maltštině a angličtině. Pro každou knihu byla stanovena úroveň v závislosti na věku jejích čtenářů a byla opatřena barevným štítkem. Byly vytvořeny záznamy četby, které pomáhají učitelům stanovit u dětí úroveň čtení. Hlavním cílem bylo učinit z četby radostný a přínosný zážitek. Školám byly poskytnuty pokyny týkající se osvědčených postupů při používání úrovní čtenářů ve školních knihovnách. Knihy jsou předávány knihovníky a na čtení dohlížejí třídní učitelé.

Knihovny jsou v mnoha školách otevřeny během vyučování i během přestávek. Při speciálních příležitostech knihovny vítají i studenty se zvláštními potřebami nebo studenty se sociálními a emočními problémy a poruchami chování, aby se zapojili do čtení a interaktivních aktivit. Během přestávek jsou knihovny otevřené pro všechny studenty.

2) Projekt L-Ambaxxatur tal-Qari / Ambasadoři čtení: Ministerstvo školství určilo místní osobnosti, aby propagovaly čtení ve školách prostřednictvím organizovaných akcí zahrnujících různé třídy. Tyto osobnosti sdílejí své zkušenosti s četbou a působí jako vzorové příklady podporující kladný postoj ke čtení.

Z programu „Ambasadoři čtení“ těžilo celkem 1 905 studentů ve 32 školách a střediscích po celé Maltě a Gozu. Do programu se zapojilo 34 ambasadorů čtení a v průběhu těchto aktivit bylo v třídních knihovnách rozděleno 984 knih.

Typ
Ověřený postup
Země
Malta
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář