PROGRAMY JÁNOSE ARANYHO

Cílem programů Jánose Aranyho v Maďarsku je pomoci znevýhodněným studentům s jejich středoškolským vzděláním, zajistit, aby na konci svého studia získali maturitní vysvědčení či jiné osvědčení o absolvování studia a mohli se hlásit na univerzitu nebo najít pracovní místo na trhu práce.

První program Jánose Aranyho, určený pro nadané znevýhodněné studenty, byl zahájen v roce 2000 (AJTP). O několik let později byly v roce 2004 vypracovány další dva programy pro ještě více znevýhodněných studentů (AJKP, AJKSZP).

Programy probíhají na středoškolských institucích ve spolupráci se studentskými ubytovnami. O účast v programu AJTP se mohou hlásit dobře hodnocené střední školy (gymnázia) společně se studentskými ubytovnami (v roce 2012 se do tohoto programu zapojilo celkem 36 institucí). Samotné studentské ubytovny se mohou hlásit o účast v programu AJKP (v roce 2012 se do tohoto programu zapojilo 13 studentských ubytoven) a studentské ubytovny společně s institucemi odborného vzdělávání a přípravy se mohou hlásit o účast v programech AJKSZP (v roce 2012 bylo do tohoto programu zapojeno 17 partnerských subjektů).

Podporované instituce by měly přijímat znevýhodněné studenty, kteří splňují požadavky programu, poskytovat jim místa ve studentských ubytovnách během jejich středoškolského studia a zajišťovat pro ně podpůrné programy v oblastech vzdělávání a sociální integrace. Studenti přijatí do těchto programů mohou být ve vzdělávacích institucích umístěni do samostatných tříd nebo do integrovaných tříd a jsou vyučováni učiteli běžných institucí. Studenti mají individuální plány svého rozvoje, které jsou podepsány jimi samotnými a jejich rodiči. Studenti jsou často hodnoceni, výsledky hodnocení jsou zakomponovány do individuálních plánů rozvoje.

Programy zaznamenávají dobré výsledky, zúčastněné instituce je mají v oblibě, částečně pro dodatečné finanční prostředky, které dostávají, a částečně díky sociálním a pedagogickým zkušenostem, z čehož těží i běžní středoškolští studenti. Ukázaly se úspěšné i podle externích hodnocení. 

Komplexní podpora je poskytována studentům, kterým hrozí předčasné ukončení školní docházky: aby se zabránilo předčasnému ukončení školní docházky u znevýhodněných a vícenásobně znevýhodněných studentů na středních školách a aby se zvýšila jejich úroveň kvalifikace a usnadnil přechod mezi různými úrovněmi škol. Opatření systematicky podporuje cíle definované strategií proti předčasnému odchodu ze vzdělávání (opatření v oblasti prevence a zásahů).

Program Jánose Aranyho na podporu nadaných studentů (AJTFP) pro znevýhodněné studenty má za cíl umožnit dětem nejchudších rodičů s nejnižším dosaženým vzděláním úspěšně absolvovat denní středoškolské studium, které jim poskytuje příležitost pokračovat ve studiu v rámci vyššího vzdělání.

Program Jánose Aranyho na zajištění ubytovacího zařízení (AJFBFP) pro ohrožené skupiny studentů – vícenásobně znevýhodněné studenty, studenty, kteří mají rodiče s velmi nízkou kvalifikací, pocházejí z nízkopříjmových rodin, nebo studenty v dětských domovech – má za cíl pomocí prostředků a metod ubytovacích zařízení zajistit jim středoškolské vzdělání (maturitu) a úspěšný vstup na trh práce, nebo vyšší, terciární vzdělání.

Program Jánose Aranyho v oblasti odborného vzdělávání (AJVTP) pro vícenásobně znevýhodněné studenty má za cíl vytvořit příležitosti k získání kvalifikace požadované na trhu práce pro ty studenty, kteří by bez účasti v programu měli jen malou šanci tuto kvalifikaci získat. Podle výsledků monitorování je míra předčasného ukončení školní docházky v rámci programu AJVTP nižší než v případě celostátního průměru, tj. 13 %.

Do programů je zapojeno více než 4 000 vícenásobně znevýhodněných studentů.

Jejich realizace je rovněž spojena se zárukami pro mladé lidi. V kvantitativním posouzení účinnosti programu provedeného v roce 2014 bylo mimo jiné uvedeno, že bez programu by 23 % studentů studujících v rámci programu AJTFP nezískalo středoškolské vzdělání, 24 % studentů studujících v rámci programu AJFBFP by nezískalo středoškolské všeobecné nebo odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, ale navštěvovalo by odborná učiliště, 28 % studentů studujících v rámci programu AJVTP by dále nestudovalo vůbec.

Typ
Ověřený postup
Země
Maďarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář