Strukturální ukazatele pro školy k rozvoji inkluzivních systémů ve školách a jejich okolí

Tento soubor strukturálních ukazatelů systémů inkluze ve školách a v souvislosti se školami mohou využít ředitelé škol, učitelé, rodiče nebo jiní partneři škol k zamyšlení nad otázkou inkluzivity své školy. Ukazatele jsou uvedeny ve formě prohlášení s odpovědmi ano nebo ne, které mohou subjekty škol vést k sebehodnocení v řadě příslušných oblastí. Proces inkluze ve školách je považován za vytváření příznivého a kvalitního učebního prostředí s příjemnými a vstřícnými školami a učebnami. Toho je dosahováno zamezením diskriminaci, přistupováním k potřebám žákům komplexním způsobem (v rovině emocionální, fyzické, kognitivní i sociální) a uznáváním talentů a názorů žáků.

Mezi klíčové oblasti, na které se ukazatele vztahují, patří:

  1. komplexní přístup škol k rozvoji systémů inkluze;
  2. učitelé a kvalita vedení školy;
  3. podpora systémové integrace teorie a praxe;
  4. multidisciplinární zaměření na zdraví a sociální péči;
  5. podpora zapojení rodičů a podpora ze strany rodin;
  6. uspokojování potřeb obzvláště zranitelných osob a skupin.

Volba ukazatelů vychází z klíčových politických dokumentů Rady EU a Evropské komise a z nedávných mezinárodních dokladů o inkluzivním vzdělávání.

Tento nástroj je součástí širší Zprávy o strukturálních ukazatelích systémů inkluze ve školách a v souvislosti se školami, která poskytuje ke každému ukazateli podklady a vysvětlení.

Autorů:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Evropa
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Nelze určit
Zdroj financování
bez finanční podpory

Komentáře

Přidat komentář