KAVÁRNA PRO MATKY

Rodiče z přistěhovaleckého prostředí lze zapojit do školního života prostřednictvím jazykových nebo jiných kurzů. V Severním Porýní-Vestfálsku v Německu se často pořádá mezinárodní, mezikulturní setkání matek různých národností, často ve spojení s výukou němčiny. V městečku Hilden se například matky setkávají jednou týdně v prostorách základní školy, kde je zajištěna péče o děti a odborná péče, umožňující matkám jiného původu vyměňovat si zkušenosti, zlepšovat svou znalost německého jazyka, dozvědět se rady v oblasti rodičovství apod.

Typ
Ověřený postup
Země
Německo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář