Program pro dokončení školní docházky

Program pro dokončení školní docházky (SCP) v Irsku přináší řadu lokálních opatření pro znevýhodněné komunity, které podporují setrvání mladých lidí v procesu vzdělávání. Tento program umožňuje místním komunitám rozvíjet individuální strategie, které maximalizují míru zapojení osob ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání ve vzdělávacím procesu. Zaměřuje se na jednotlivé školou povinné mladé lidi, a to jak ve škole, tak mimo ni, a zajišťuje podporu řešení nerovností v oblasti přístupu ke vzdělání, zapojení se do něj a v oblasti výsledků. Program SCP je ústředním prvkem plánu Zajišťování rovných příležitostí ve školách (DEIS), který je politickým nástrojem pro začleňování do vzdělávání.

Program pro dokončení školní docházky (SCP) vychází z lokálních projektů, které jsou prováděny pod vedením místního řídícího výboru (LMC). Místní řídící výbor se skládá ze zástupců zapojených škol a může zahrnovat i zástupce rodičů a dalších místně poskytovaných dobrovolných i statutárních služeb. Místní řídící výbor má odpovědnost za řízení projektu, včetně využívání zdrojů projektu, a odpovědnost za veřejné finanční prostředky poskytnuté Ministrem pro záležitosti dětí a mládeže prostřednictvím Agentury pro děti a rodinu (Tusla). Rozhodování na místní úrovni je klíčovým rysem modelového přístupu projektu.

Projekty každoročně vyhodnocují potřeby místních mladých lidí, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, a vypracovávají smysluplné a cílené návrhy opatření (známé jako Plány na setrvání ve vzdělávání).  Plány na setrvání ve vzdělávání běžně obsahují celou řadu iniciativ a podpor, které jsou poskytovány na cílové celoškolní nebo případně celotřídní úrovni, a to ve škole, po škole, mimo školu a během období prázdnin. 

Typ
Ověřený postup
Země
Irsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář