Vyšší střední školy Godalen a Thor Heyerdahl v Norsku

Aby předcházely předčasnému ukončování školní docházky, zaměřily se vyšší střední školy Godalen a Thor Heyerdahl v Norsku na zlepšení a posilování svých strategií vedení školy. Na podporu učitelů i mladých lidí školy zavedly řadu opatření.

Aby předcházely předčasnému ukončování školní docházky, zavedly vyšší střední školy Godalen a Thor Heyerdahl v Norsku řadu strategií a opatření v komplexním měřítku, a to na základě:

účelového vedení zaměřeného na cíle a metodik založených na důkazech pro vedení školy a následná opatření.

Konkrétně to znamená:

  • učitelé se setkávají se studenty tam, kde se nacházejí, a ne tam, kde by chtěli, aby byli,
  • vztah učitele se studenty je považován za klíčový pro efektivní učení,
  • jsou respektována dvě klíčová pravidla: volat domů včaszapisovat chození za školu rychle a správně,
  • studentská rada funguje aktivně a efektivně,
  • „Studenti to řeší sami“: jedná se o program, kdy si studenti urovnávají konflikty sami prostřednictvím mediace, budování důvěry, vytváření dobrého učebního prostředí a zvyšování svých sociálních dovedností,
  • školy přijaly nová opatření ve spolupráci s různými odborníky v rámci škol,
  • několik programů profesní přípravy na pracovišti pro účastníky vzdělávání, kteří jsou motivováni k tomu, aby získali své osvědčení o řemesle nebo osvědčení o určitých schopnostech prostřednictvím praxe,
  • alternativní vzdělávání poskytuje ohroženým účastníkům vzdělávání více základních dovedností a sociální kompetence, motivaci a silnější pozici. Nabízí celou řadu možností, které mohou vyústit v absolvování studia, přičemž programy věnují zvláštní pozornost nejprve individuálním sociálním potřebám studenta a akademickým požadavkům na získání osvědčení o určitých schopnostech a poté, po několika letech pracovní praxe, případně osvědčení o řemesle. Pro kurz na získání osvědčení o určitých schopnostech by se měli rozhodnout studenti, kteří ztrácejí svou motivaci, neboť neprospívají v akademických předmětech, nicméně mají praktické dovednosti. To by jim mohlo umožnit dosáhnout vyšší úrovně odborné kvalifikace v pozdější fázi života,
  • tato profesní příprava zahrnuje moduly nebo části modulů předmětů, například ty, které jsou potřebné k získání kvalifikace svářeče. Alternativní programy snižují míru záškoláctví a míru předčasného ukončení studia a pomáhají studentům znovu se zapojit do učení a do komunity díky vstřícnějšímu a flexibilnějšímu prostředí. Absolventi uvádějí, že tato příležitost pro ně hodně znamenala a pomohla jim produktivně se zapojit do občanské společnosti.

Podniky pro mladé slouží jako pedagogický nástroj, který motivuje ohrožené studenty.

Typ
Ověřený postup
Země
Norsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář