Radost ze čtení (Lukuinto)

Radost ze čtení je tříletý (2012–2015) národní program pro gramotnost pod vedením finského Ministerstva školství a kultury, realizovaný Fakultou humanitních studií (Informační studia) a Pedagogickou fakultou Univerzity v Oulu.

V rámci programu Lukuinto (Radost ze čtení) vypracovávají knihovny a školy nové modely, které podporují multi-gramotnost, nové dovednosti v oblasti čtení a psaní a radost ze čtení. Metody testované pilotními školami a knihovnami kombinují tradiční pracovní metody s novými metodami, z nichž mnohé byly vypracovány v rámci vzdělávacích akcí programu Radost ze čtení.

Pilotní projekty byly realizovány pomocí srovnávání: shromažďování stávajících postupů a jejich zlepšování. Školy a knihovny porovnávaly postupy, které vyhovují jejich školním a knihovnickým konceptům a které odpovídají jejich zdrojům a dovednostem.

Postupy vypracované v rámci programu Radost ze čtení mají podobu projektů, které trvají několik měsíců, ale i dílčích nápadů, které lze snadno začlenit do provozní kultury školy nebo knihovny. Myšlenka programu spočívá v tom, že navržené vzorové aktivity budou dále rozvíjeny tak, aby mohly posloužit různým typům škol a knihoven, rodinám, dětem a mládeži individuálním a konkrétním způsobem. Prostřednictvím srovnávání nápadů mohou odborní pracovníci knihoven i učitelé nabídnout dětem a mládeži nové, alternativní způsoby, jak jim předvést své dovednosti a nadchnout je pro učení.

Typ
Ověřený postup
Země
Finsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Nelze určit
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář