Kancelář poskytující podporu studentům a rodinám

Mezi hlavní cíle Kanceláře poskytující podporu studentům a rodinám v Portugalsku je prevence předčasného ukončování školní docházky, záškoláctví a nekázně a podpora začleňování studentů a jejich rodin za účelem dosažení úspěchů ve vzdělávání. Zapojení rodin do vzdělávání dětí hraje v tomto procesu klíčovou roli.

S učiteli a rodinami všech škol v klastru úzce spolupracuje sociální pracovník a dva mediátoři v souladu s identifikovanými potřebami a definovanými prioritami. Studenti jsou do Kanceláře poskytující podporu studentům a rodinám posíláni například učiteli (existuje indikační formulář), rodiči nebo zákonnými zástupci, partnery Místní komise pro ochranu dětí a mládeže, nebo do ní míří samotní studenti.

Pracovní tým Kanceláře poskytující podporu studentům a rodinám se schází každé dva týdny, aby diskutoval o případech a definoval strategii (tj. intervenční plán zaměřený na studenta). Poté je zaměstnanci probírají s příslušnými rodinami a učiteli.

Mezi hlavní činnosti Kanceláře poskytující podporu studentům a rodinám mimo jiné patří návštěvy domovů studentů, školení pro rodiče, poskytování podpory rodičům s cílem pomoci jim s otázkami jiných institucí, schůzky pro studenty zaměřené na rozvoj osobních a sociálních dovedností, individuální doučování studentů. 

Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Jednotlivci; Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné; Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář