Síť pro prevenci předčasného ukončení školní docházky a Středisko pomoci v Antverpách

Síť pro prevenci předčasného ukončení školní docházky poskytuje celou řadu služeb a odborných znalostí. Každý projekt je jedinečný, zaměřený na konkrétní cílové skupiny a zajištěný vlastním zdrojem financování. Důraz je kladen na prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání a opětovné začlenění žáků, kteří předčasně odešli ze vzdělávání. Středisko pomoci poskytuje podporu žákům a školám. Často nepřítomným studentům pomáhá centrum pro podporu žáků při školní síti, do níž škola patří. Centrum pro podporu žáků v případě potřeby žádá o pomoc Středisko pomoci. Středisko pomoci může ohroženým žákům nebo těm, kteří předčasně odešli ze vzdělávání, prostřednictvím sítě jiných organizací nabízet individuální opatření a aktivity.

Středisko pomoci je ústředním prvkem sítě, která zahrnuje tyto agentury a zúčastněné strany: Městskou radu v Antverpách, Radu pro vzdělávání v Antverpách, školské správy, centra pro podporu žáků, místní vzdělávací platformu, služby sociálního zabezpečení, služby pro mládež, Ministerstvo spravedlnosti, policejní síly.

Co se týče tohoto procesu, první krok musí učinit především školy. Za účelem poskytování individuální podpory studentům školy spolupracují s centry pro podporu žáků. Mezi zaměstnance center pro podporu žáků patří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové a pedagogové. Sestavují se jednotlivé programy a za účelem poskytování podpory se vyhledávají jednotlivé služby nebo programy v rámci sítě. Středisko pomoci v případě potřeby spolupracuje s dalšími podpůrnými organizacemi, například:

  • mladými kouči a kouči z řad vrstevníků poskytujícími individuální poradenství,
  • pokud jsou zapotřebí odborné terapeutické služby, pak jsou na tyto služby jednotlivci odkazováni,
  • v případě potřeby je zapojena i policie nebo Ministerstvo spravedlnosti,
  • opatřením na úrovni školy zaměřeným na práci s rodiči za účelem zajištění nejlepšího způsobu zapojení rodičů do školní komunity poskytuje potřebnou podporu nevládní organizace Schoolbridge, která je financována městskou radou.

Město Antverpy vytvořilo síť pro prevenci předčasného ukončení školní docházky a Středisko pomoci pro boj proti předčasnému odchodu ze vzdělávání prostřednictvím zapojení zúčastněných stran a vytváření sítí mezi městskou správou a občanskou společností. Úspěch těchto iniciativ značně závisí na následujících skutečnostech:

  • na politickém závazku vedení městské rady, které řeší problémy mladých lidí v tíživé situaci, které by mohly vést k rozsáhlejším sociálním problémům. Politickým závazkem se rozumí, že se politická podpora nezmění při změně politické správy,
  • jasném zaměření a definování jasné vize seshora,
  • společné vizi pomocí zapojení zúčastněných stran, což bude zahrnovat: městskou radu, školy, sociální služby, služby pro mládež, policii, soudnictví a organizace občanské společnosti,
  • politice založené na důkazech prostřednictvím systematického shromažďování údajů o ukazatelích souvisejících s předčasným odchodem ze vzdělávání, jako je záškoláctví, opakování ročníku, míra předčasného ukončení studia a demografické změny,
  • finančních zdrojích na podporu sítě zajištěných prostřednictvím příslibů městské rady, vlámské správy i z fondů EU,
  • jasné struktuře s centrální koordinací vycházející z městské rady.
Typ
Ověřený postup
Země
Belgie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Jednotlivci; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář