NIACE – Učení s rodinnými příslušníky

Průzkum organizace NIACE pro Anglii a Wales ukazuje, že zapojení rodičů/pečovatelů do programu Učení s rodinnými příslušníky přináší pozitivní dopad na řadu průřezových politických oblastí, které ovlivňují životy rodin. Tento dopad by mohl snížit předčasný odchod ze vzdělávání díky vlivu, který má na rodiny, a mohl by přinést návratnost investic do společnosti.

Programem „Učení s rodinnými příslušníky“ se rozumí jakákoli výuková aktivita, do které se zapojují jak děti, tak dospělí členové rodiny, která má přinést výsledky učení oběma skupinám, což přispívá ke kultuře učení v rodině.

Studie ukazují, že zapojení rodičů do procesu učení má na akademický výkon mladých lidí ve věku 16 let více než čtyřnásobně větší vliv než socioekonomická situace. To je velmi významné, pokud jde o snižování míry předčasného odchodu ze vzdělávání, jelikož mnoho opatření, která jej mají řešit, je zaměřeno na dosažení úspěchu a socioekonomickou situaci způsobem, který je omezen na aktivity probíhající přímo ve třídě. Program „Učení s rodinnými příslušníky“ je osvědčený, vysoce účinný a nákladově efektivní způsob, jak umožnit zapojení rodičů způsobem, který přímo řeší faktory způsobující předčasný odchod ze vzdělávání.

Program „Učení s rodinnými příslušníky“ řeší a podporuje tezi, že k tomu, aby se snížila pravděpodobnost předčasného odchodu ze vzdělávání, musí rozhodovací orgány svou pozornost upírat i mimo prostory škol. Jednak je zapotřebí investovat do intervencí v rámci širší komunity a rovněž s pomocí příslušných partnerů zdůraznit propojenost mezi tím, co probíhá ve třídě, a příležitostmi k učení mimo prostory škol. To druhé zahrnuje aktivity na podporu přechodu mezi předškolním vzděláváním a základními školami.

 Pro další informace o programu „Učení s rodinnými příslušníky“ kontaktujte Susannah Chambers, vedoucí Rodinného a mezigeneračního učení NIACE, a to zasláním e-mailu na adresu Susannah.Chambers@niace.org.uk.

Typ
Document
Země
Velká Británie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :