INCLUD-ED RODINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Rodinné vzdělávání patří mezi úspěšné vzdělávací akce, které stanovil výzkumný projekt s názvem INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Strategie vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost, Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011).

Rodinné vzdělávání spočívá v zapojení rodinných příslušníků a dalších členů komunity do různých vzdělávacích aktivit ve škole. Vzdělávací aktivity mohou být velmi rozmanité. Jediná podmínka, kterou je třeba splnit, je, aby tyto činnosti definovali (obsah, organizaci i rozvrh) sami účastníci, aby bylo zaručeno, že program vyhovuje jejich potřebám a zájmům. Rodinné vzdělávání je založeno na dřívějších teoriích a výzkumu, které již prokázaly, že podpora kulturních a vzdělávacích interakcí mezi žáky a sociálními činiteli, konkrétněji rodinnými příslušníky, pomáhají zlepšovat prospěch žáků. Některé programy rodinného vzdělávání a zapojení komunity, které podporují vzdělávací a kulturní interakce, pomohly žákům, jejichž rodiny mají doma jen několik knih nebo nízkou úroveň vzdělání, dosáhnout vynikajících výsledků ve studiu. 

V souladu s vynikajícími přístupy věd o učení rodinné vzdělávání zahrnuje a podporuje učební interakce prostřednictvím dialogického přístupu k učení, tj. podpora učebních procesů prostřednictvím dialogů, které jsou egalitářské, uznávají kulturní inteligenci každého jednotlivce a staví na ní. Usilují o transformaci, zdůrazňují instrumentální rozměr dialogu, jsou založené na hodnotě solidarity, fungují jako zdroje tvorby významu a podporují rovnou hodnotu různých původů a jsou na ní založené.

Typ
Ověřený postup
Země
Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář