Přechodný ročník – bohaté vzdělávací zkušenosti

Přechodný ročník, který nabízí řada irských škol, umožňuje žákům (ve věku kolem 15 let) získat bohaté vzdělávací zkušenosti a dosáhnout větší vyzrálosti. Absolvuje se po ukončení juniorského cyklu (nižší střední školy) a před dalším pokračováním studia a/nebo odborné přípravy. Poskytuje mezistupeň, který žákům usnadňuje přechod z vysoce strukturovaného prostředí juniorského cyklu na jiný, ve kterém musejí převzít větší odpovědnost za vlastní vzdělávání a rozhodování.

Během přechodného ročníku se žáci účastní aktivních a pokusných učebních strategií, které jim pomáhají rozvíjet řadu přenositelných dovedností v oblasti kritického myšlení a tvůrčího řešení problémů.

Přechodný ročník by měl rovněž žákům poskytnout příležitost, aby při své přípravě na neustále se měnící požadavky světa dospělých v oblasti práce a vztahů přemýšleli o hodnotě vzdělávání a odborné přípravy a zvyšovali si své povědomí v této oblasti. Jeho cílem je podporovat osobní, společenský, vzdělávací a odborný rozvoj žáků a připravit je na jejich úlohu samostatných, participativních a zodpovědných členů společnosti.

Cíle a filozofie přechodného ročníku by měly být propojeny s fungováním celé školy. Školy nabízející programy přechodného ročníku mají odpovědnost za stanovení vhodných cílů a vymezení kroků nezbytných pro jejich dosažení.

Školy by měly více zapojovat rodiče, subjekty nabízející pracovní příležitosti a širší komunitu, jako například partnery ve vzdělání ve všech oblastech programu, a zajistit účinnou a účelnou realizaci programu.

Typ
Ověřený postup
Země
Irsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář