TEIP – program pro vzdělávací oblasti vyžadující prioritní zásah

Hlavním cílem portugalského programu TEIP je podpora inkluze ve vzdělávání ve školách, nacházejících se ve znevýhodněných oblastech, ve kterých žijí děti „ohrožené“ vyloučením ze společnosti. Byly vyvinuty konkrétní plány na zlepšení tohoto problému, které podporují cyklus zlepšování v rámci každé skupiny škol.

Program pro vzdělávací oblasti vyžadující prioritní zásah, jehož hlavním cílem je podpora inkluze ve vzdělávání ve školách, nacházejících se ve znevýhodněných oblastech, ve kterých žijí děti „ohrožené“ vyloučením ze společnosti, byl zahájen v roce 1996. V roce 2006 byla zavedena druhá verze programu, která má za cíl snižovat předčasný odchod ze vzdělávání a podporovat dosahování úspěchů v oblasti vzdělávání. V roce 2012 byla zavedena třetí verze, která posiluje cíle druhé verze a zdůrazňuje kvalitu výsledků procesu učení.

Program v současné době zahrnuje 137 skupin škol, které představují 17 % všech portugalských skupin škol. Všechny tyto školy jsou vybízeny, aby na základě dohody mezi školou a školskými orgány vypracovaly konkrétní plány na zlepšení, pokud jde o opatření, cíle, hodnocení a dodatečné zdroje.

Konkrétní plány na zlepšení zahrnují čtyři různé oblasti, kterými jsou: 1) podpora zlepšování procesu učení; 2) řízení a organizace skupinových opatření; 3) prevence předčasného odchodu ze vzdělávání, špatné školní docházky a nedostatku kázně a 4) vztahy mezi školami, rodinami a komunitou.

Ačkoli školy mohou vypracovávat strategická opatření v rámci těchto čtyř uvedených oblastí, neznamená to, že by je musely zahrnout do konkrétního plánu na zlepšení všechny. Metodika programu je zaměřená na podporu cyklu zlepšování v rámci každé skupiny. Cyklus zlepšování by měl zahrnovat shromažďování relevantních údajů, které školám umožní identifikovat problémy a zásadní oblasti, aby bylo možné vypracovat strategie cílů, kterých má být dosaženo. Strategické opatření představuje proces, jenž zahrnuje různé fáze, jako například stanovení cílů, ukazatelů a plánů, monitorování a sebehodnocení. Na základě zhodnocení procesu a jeho výsledků se skupiny následně rozhodnou, zda by měly u strategického opatření přijmout změny.

Většina problémů, které skupiny zaznamenaly, se týkaly, pokud jde o proces plánování, stanovení priorit. Ačkoli je snadné určit zásadní oblasti, je těžké vypracovat strategický plán, pokud v rámci skupiny nepanuje společná vize. Klíčový je proto výběr a nepřetržitý profesní rozvoj vedoucích představitelů. Vedoucí představitelé mají odpovědnost za podporování společné vize a společných cílů v rámci celé školní komunity. Podpora společné vize ve školách je zásadní pro to, aby učitelé mohli rozvíjet příslušné odborné znalosti a dovednosti pracovat v týmech s dalšími odborníky a se zúčastněnými stranami z celé komunity.

Skupiny zařazené do programu TEIP zasílají Generálnímu ředitelství pro vzdělávání každoroční zprávu týkající se prvního pololetí a závěrečnou zprávu. Zpráva týkající se prvního pololetí obsahuje souhrn relevantních údajů týkající se prvního pololetí, přehled dosažených dosavadních výsledků a případné potřebné změny opatření. Závěrečná zpráva je důležitým nástrojem pro provádění analýzy a rozhodování na úrovni skupiny, je však rovněž důležitá pro hodnocení programu jako celku na národní úrovni. Tento nástroj zahrnuje hloubkovou analýzu výsledků v několika programových oblastech, hodnocení dosažených cílů, výsledků a procesů a hodnocení neúspěchů a opatření pro dosažení zlepšení.  

Realizace programu je podporována na národních zasedáních, zasedáních Generálního ředitelství pro vzdělávání (DGE) a v rámci skupin, mikrosítě a sítě odborníků na vzdělávání.

Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář