SOUBOR NÁSTROJŮ PRO RODIČE – PODPORA RODIČŮ V KLÍČOVÝCH FÁZÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem „Souboru nástrojů pro rodiče“ je zavést dialog s rodiči, v rámci kterého by rodiče dovedli porozumět úskalím spojeným se vzděláváním svých dětí. Rodiče? Soubor nástrojů zahrnuje nástroje, které zlepšují vztahy mezi školami a rodinami. Soubor nástrojů je založen na zásadě sdílené odpovědnosti: rodiče jsou odpovědní za vzdělávání svých dětí, škola je odpovědná za vzdělávání dětí; obě strany musí spolupracovat, aby mohly děti dosahovat dobrých výsledků.

„Soubor nástrojů pro rodiče“ má dva hlavní cíle: více zapojit rodiče do poskytování podpory svým dětem a zlepšit schopnosti rodičů poskytovat podporu svým dětem při přijímání vhodných studijních rozhodnutí. Umožňuje vést dialog s rodiči a jeho cílem je pomoci jim porozumět úskalím spojeným se vzděláváním svých dětí. Poskytuje vzdělávacím týmům soubor nástrojů k zajištění a usnadnění diskuzí s rodiči.

„Soubor nástrojů pro rodiče“ se používá ve třech klíčových bodech vzdělávání dětí:

  1. první ročník základní školy, kdy se žáci učí číst (soubor nástrojů pro základní školu),
  2. první ročník střední školy, podpora žáků při přestupu na novou školu (soubor nástrojů při přestupu na střední školu) a
  3. poslední ročník nižší střední školy, v němž probíhají diskuze o volbě dalšího vzdělání (soubor nástrojů při dokončení nižší střední školy).

Soubor nástrojů pro základní školu má za cíl usnadnit dialog s rodiči, pomáhat jim porozumět problematikám vzdělávání, přinášet odpovědi na otázky týkající se nástupu do prvního ročníku základní školy a zapojit je více do vzdělávání dítěte. Důraz je kladen na „učení se číst“; učitelé vyzývají rodiče, aby přišli do školy, zúčastnili se setkání zaměřeného na čtení a poté diskutovali, jak by mohli svým dětem doma pomáhat.

Pro diskutování s rodiči vymezuje tři otázky:

  • Jak se učíme číst a jak mohou rodiče své dítě při učení se číst podporovat?
  • Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti při učení?
  • Jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se cítily ve škole příjemně a chovaly se dobře?

Soubor nástrojů při přestupu na střední školu nabízí rodičům podporu, aby se mohli zapojit do školních záležitostí. Cílem je rozvíjet dialog mezi školou a rodinami. Tento soubor nástrojů se zaměřuje na podporování rodičů v tom, aby porozuměli struktuře a systému školy. Objasňuje rodičům organizaci školy, aby jí mohli lépe porozumět, a poskytuje metody a podporu, které umožňují rodičům přemýšlet o tom, jak mohou pomoci svým dětem k úspěchu, a diskutovat o tom. Vzdělávací nástroje v rámci souboru nástrojů umožňují vzdělávacím týmům připravovat a pořádat diskuse.

Tyto diskuse se zaměřují na tři hlavní témata:

  • Jak mohu pomoci svému dítěti?
  • Jak rozumím tomu, jak si mé dítě vede?
  • Závěrečné hodnocení.

Soubor nástrojů při dokončení nižší střední školy má dva cíle: více zapojit rodiče do podporování svých dětí a rozvíjet jejich dovednosti zaměřené na vzdělávání. Tento soubor nástrojů obvykle využíváme, abychom pomohli vzdělávacím týmům lépe pochopit, jak by měly informovat rodiče o možnostech, které mají jejich děti k dispozici. Tento nástroj má dva cíle: více zapojit rodiče do podporování svých dětí a rozvíjet jejich dovednosti zaměřené na vzdělávání.

Z výsledků hodnocení programu vyplývá, že „Soubor nástrojů pro rodiče“ umožňuje mnohem lepší zapojení rodičů do vzdělávání svých dětí. To vedlo k výraznému poklesu špatné školní docházky, k menšímu počtu kázeňských problémů a ke zlepšení v oblasti učebních výsledků u předmětů, jako je například francouzština. Tyto pozitivní účinky jsou patrné nejen ve vztahu k rodinám, které informace od středních škol obvykle dobře přijímají, ale také k rodinám, které jsou s tradičními komunikačními metodami nebo postupy školy méně obeznámené nebo na ně méně často reagují.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář