Vyšší střední škola Beda

Tento příklad popisuje inovativní přístupy na vyšší střední škole ve Švédsku – na gymnáziu Beda Hallberg. Tato škola nabízí celou řadu programů, které poskytují základy pro osobní rozvoj a aktivní zapojení do společnosti. Škola si rovněž stanovila za cíl poskytovat studentům neustálou podporu a zamezit riziku předčasného odchodu ze vzdělávání tím, že intenzivně usiluje o to, aby byla uzavřená co nejkratší dobu a aby zůstala otevřená i během některých delších prázdnin. Ve škole je rovněž přítomen tým zdravotnických pracovníků a sociální a psychologičtí poradci, kteří jsou k dipozici pro potřeby mladých lidí.

Gymnázium Beda Hallberg je vyšší střední škola, která se nachází ve švédském městě Kungsbacka. Bylo otevřeno v roce 2013 jako malá instituce se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků. Pro některé dospívající ve věku 16–20 let může být fyzické i sociální prostředí mnoha škol náročné a může se stát překážkou jejich soustavného učení. Škola Beda je otevřená pro všechny, kteří hledají malou školu, kde se mohou cítit bezpečně a příjemně.

Škola si stanovila širší cíl, než jen připravit studenty na pracovní život bezprostředně po ukončení jejich vzdělání nebo na další studium na vysoké škole. Dalším cílem je poskytnout žákovi dobrý základ pro jeho osobní rozvoj a aktivní zapojení se do společnosti.

Beda Hallberg nabízí Program společenských věd (SA), který studenty připraví na vysokoškolské studium. Cílem tohoto programu je rozvíjet znalosti studentů o podmínkách ve společnosti ve Švédsku a ve zbytku světa, o interakci mezi jednotlivcem a společností a o tom, jak se životní podmínky lidí na různých místech mění v průběhu času.

Klíčovou vlastností školy je, že za základ úspěchu žáka považuje jeho blaho. Žáci musí k vlastnímu učení přistupovat aktivně a pozitivně. Výuka probíhá individuálně podle potřeb žáka. Mezi důležité prvky patří flexibilita a osobní vztahy, odhodlání učitelů a dalších pracovníků a jejich další profesní rozvoj.

Za účelem snížení stresu existuje jasná hranice mezi školou/prací a volným časem. Nezadávají se žádné domácí úkoly, zčásti proto, že někteří studenti k vypracování domácích úkolů nemají vhodné domácí prostředí. Někteří studenti vyžadují soustavné vzdělávání a přístupnost. Dlouhodobé prázdniny jsou pro ně kontraproduktivní. Škola Beda Hallberg za tímto účelem omezuje zavírací dobu a během delších prázdnin zůstává otevřená. Ve škole je rovněž přítomen tým zdravotnických pracovníků a sociální a psychologičtí poradci, kteří jsou k dipozici pro potřeby mladých lidí.

Systematické hodnocení kvality je ve Švédsku povinné. Každá škola je povinna plánovat, hodnotit a rozvíjet svou vzdělávací činnost. Je třeba zapojit učitele i studenty a škola musí tento proces dokumentovat. Povinnost zajistit, aby škola dodržovala předpisy a prováděla systematické hodnocení kvality, má zřizovatel školy, obec Kungsbacka.

 

Typ
Ověřený postup
Země
Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z regionálních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)