Společně k cíli

S cílem zajistit úspěch u všech dětí a předcházet předčasnému odchodu ze vzdělávání je tento projekt ve Flandrech v Belgii zaměřen především na zavedení školní kultury a řady opatření, aby se předcházelo opakování ročníku.

Projekt „Společně k cíli“ (Samen tot aan de meet) byl zahájen v návaznosti na výzkumný projekt „Nikdy neopakovat ročník“ financovaný městem Antverpy. Byl poprvé zveřejněn v podobě knihy pojednávající o alternativních řešeních opakování ročníku. Projekt „Společně k cíli“ vyústil ve vydání dalších dvou knih s osvědčenými postupy, které měly být inspirací pro vedení škol, školní týmy, učitele a další osoby při hledání alternativních přístupů k opakování ročníku. Tyto knihy obsahují mezinárodní přehled vědeckého výzkumu týkající se opakování ročníku, nových didaktických přístupů a manažerských postupů ve školách. Poskytují rovněž konkrétní informace o tom, jak mohou školy zavádět alternativní řešení opakování ročníku, a nabízí soubor osvědčených postupů.

Cílem projektu bylo spojit partnery ve vzdělávání v Antverpách v rámci „experimentu“, ve kterém usilují o minimalizaci opakování ročníku prostřednictvím změny každoročního systému a jeho homogenních skupin na systém, v němž děti ve věku 2 a půl až 14 let absolvují školní docházku, aniž by opakovaly ročník.

Prakticky všechny školy dostávají knihy od města Antverpy a jsou vybízeny k tomu, aby ve své škole zaváděly proces změn (navrhované metody a postupy). Zúčastněným školám je poskytována bezplatná podpora při vypracovávání školní politiky a při zavádění metod, které se zaměřují na zapojení celého školního týmu (sdílené vedení a společné cíle). Školské radě je dále poskytnuto školení zaměřené na koučinkové dovednosti (aby bylo zajištěno, že budou tyto vize a metody předány dalším učitelům a studentům), týkající se zvládání překážek v průběhu procesu změn.

Typ
Ověřený postup
Země
Belgie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář