JOPO – FLEXIBILNÍ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Finsko vypracovává inovativní metody výuky a postupy pro zajišťování individuálních potřeb pomocí výuky založené na aktivitách, výuky v malých skupinách, učení na pracovišti a různých učebních prostředí, které snižují počet osob předčasně ukončujících školní docházku.

Flexibilní základní vzdělávání (JOPO®) je projekt zahájený finským ministerstvem školství v roce 2006. Jeho cílem je vyvinout nové metody výuky a postupy, které pomohou snížit počet osob předčasně ukončujících školní docházku. Tyto nové metody zajišťují individuální potřeby pomocí výuky založené na aktivitách, výuky v malých skupinách, učení na pracovišti a různých učebních prostředí. Aktivity projektu JOPO podporují žáky v tom, aby dokončovali školní docházku a ucházeli se o další vzdělávání prostřednictvím multiprofesní spolupráce, včasného zásahu a intenzivnější spolupráce mezi školou a domovem. Projekt JOPO je určen žákům 7. až 9. tříd, ve věku od 13 do 15 let. V roce 2013 se do projektu JOPO zapojilo přibližně 1 800 žáků.

Aktivity projektu JOPO probíhají v malých skupinách pod vedením učitele a dalšího odborníka. Učitelé mají obvykle speciální vzdělání a spolupracují s pracovníky s mládeží, učiteli mládeže, komunitními pedagogy nebo asistenty se zaměřením na speciální potřeby. Nejdůležitějšími aktivitami jsou výuka v malých skupinách a individuální výuka, učení na pracovišti a případné studium jiných předmětů v běžných vyučovacích skupinách. Mezi další aktivity patří školní tábory a různé výlety s cílem posílit týmovou soudržnost a pocit sounáležitosti. Žáci jsou rovněž zapojeni do různých forem učení a speciálních kurzů, které jsou jejich potřebám speciálně přizpůsobeny.

V rámci skupin projektu JOPO byly především rozvinuty metody výuky založené na aktivitách, které zdůrazňují výuku založenou na zjišťování a kooperativní učení a projektové učení namísto výuky vedené učiteli. Namísto výuky zaměřené na předměty se v rámci projektu JOPO rozvinulo tematické učení, které se více zaměřuje na potřeby a situační využití v čase. Různé skupiny kladou důraz na mírně odlišné prvky. Některé skupiny se zaměřují spíše na vedené a individuální učení zaměřené na speciální potřeby, zatímco jiné upřednostňují učení se na pracovišti. Aktivity probíhající v některých skupinách se zaměřují na učení odvozené od silných stránek a zájmů žáků, které posilují jejich sebejistotu, sebevědomí a budoucí zaměření. Ve všech skupinách je základem učení se základním dovednostem v oblasti zvládání životních situací (organizování času, práce ve skupině) a společenskému chování, které zabírají značnou část doby na úkor skutečné výuky.

Nejčastějšími důvody pro zařazení do skupiny projektu JOPO jsou problémy s motivací, potřeba studovat v malé skupině a slabé studijní výsledky. Rodinná a životní situace je u žáků projektu JOPO v porovnání s průměrem složitější, což se projevuje psychosociálními problémy a pocitem nejistoty, a ve skupinách je zastoupen nadprůměrný podíl dětí z rodin s jedním rodičem.

Aktivity probíhající v rámci projektu JOPO jsou účinné. U téměř 90 % žáků došlo ke zlepšení jejich situace ve srovnání s počátečním stavem. Pokud jde o žáky, u kterých doposud ke zlepšení nedošlo, je hlavní příčinou selhání, pokud jde o zlepšení jejich studijních výsledků, i v rámci projektu JOPO jejich mimořádně složitá rodinná a životní situace. Projekt JOPO se nejvíce osvědčil při zajišťování toho, aby žáci obdrželi potvrzení o ukončení školy, při snižování špatné školní docházky a zlepšování studijní motivace.

Situace žáků byla nejvíce ovlivněna prací v malých skupinách a poskytováním individuální podpory a poradenství. Dalšími účinnými formami aktivit bylo učení se na pracovišti, okamžitý zásah při nepřítomnosti ve škole a intenzivnější spolupráce mezi školou a domovem. V praxi byly rozdíly mezi různými postupy v rámci projektu JOPO malé a výsledky ukazují, že účinky mají individuální dopad; jinými slovy je úspěch vysvětlován spíše zázemím a životní situací žáka než použitím určitých akčních modelů v rámci projektu JOPO. Určitá metoda je tedy na některé žáky aplikovatelná a na jiné nikoli. Rozlišujícím faktorem dosažených přínosů je, do jaké míry se žák zapojil do netradičních aktivit, zejména do učení na pracovišti a školních táborů. Žáci, kteří měli z projektu JOPO největší prospěch, se těchto aktivit účastnili o několik dní déle než ti, kteří z projektu těžili méně.

Aktivity v rámci projektu JOPO byly přijaty trvale, neboť byly zakotveny do zákona o základním vzdělávání a nařízení vlády.

Typ
Ověřený postup
Země
Finsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář