Úspěšné metodiky výuky Plus

Třída Plus poskytuje v Portugalsku dodatečnou podporu vybraným skupinám studentů s podobnými dovednostmi. Toto opatření je zaměřeno na určité školní roky podle potřeb žáka v 1., 2. a 3. cyklu základní a střední úrovně. Skládá se z třídy Plus a projektu Phoenix, což jsou modely uspořádání třídy, které mají za cíl poskytovat podporu všem žákům při učení.

Třída Plus je paralelní třída, ve které jsou zapojeni všichni studenti formou malé skupiny. Na začátku školního roku je tato třída prázdná. Během školního roku navštěvují třídu Plus žáci s podobnou úrovní dovedností a/nebo podobným učebním stylem po dobu šesti týdnů. Na konci školního roku se v této speciální třídě vystřídali všichni žáci. Projekt Phoenix rovněž znamená dočasné zapojení žáků do speciální třídy – „hnízda“ – zaměřené na ty, kteří mají učební nedostatky v částech učebních osnov, nebo na ty, kteří již při svém učení dosáhli úspěchu, aby mohli dosáhnout ještě většího úspěchu.

Oba modely uspořádání třídy zajišťují, aby si žáci zachovali stejný rozvrh jako v původní třídě, aby měli stejný začátek i konec výuky.

Počet žáků ve třídách je u obou modelů nižší, učitelé (pokud je to u daného modelu třídy Plus možné), předměty a učební obsah speciálních tříd jsou stejné jako u původních tříd. Toto opatření lze přijmout u jednoho nebo více předmětů (obvykle u portugalštiny a matematiky a dalších předmětů s vysokou mírou neúspěšnosti). Aktivity prováděné v obou třídách se více zaměřují na potřeby žáků v závislosti na jejich učebních stylech a úrovni dovedností. Navíc mají učitelé příležitost rozvíjet speciální výukové strategie, zohledňující různé učební tempo prostřednictvím individuální péče.

O dosažených výsledcích jsou žáci i rodiče průběžně informováni třídním učitelem a prostřednictvím internetu.

Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář